Meny Stäng

Medlemshandbok

Nedan hittar ni svar på många av de frågor som kan uppkomma vid boende i brf. Urbilden.

Är du mäklare så har vi även tagit fram ett dokument som kan vara till nytta för er vid försäljning av lägenhet i föreningen. Se under rubriken fliken “Mäklare“.

Under 2009/2010 samlade, Lantmäteriet på uppdrag av riksdagen in antal lägenheter/bostäder i Sverige. För att underlätta denna räkning fick varje lägenhet en fyrsiffrig kod, även kallad LM-kod (Lantmäteri-kod).

Det är denna kod som efterfrågas vid bland annat adressändring när de ber er ange ert lägenhetsnummer. Det vill säga, de frågar inte efter föreningens egna lägenhetsnumrering (som ni kan hitta på ert överlåtelseavtal).

LM-koden ingår således i ett nationellt register. Numret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Det saknar alltså mening om det inte används tillsammans med en adress.

LM-koden som är kopplad till er lägenhet kan ni enklast hitta genom att läsa på trapptavlan i ert trapphus där koderna finns uppsatta.

För mer information kring vad som gäller vid andrahandsuthyrning och hur man ansöker ber vi er se denna sida.

Här hittar ni vem som ansvar för vad i föreningen. Ni hittar även information om detta i föreningens stadgar.

Behöver ni nya avier ber vi er kontakta vår förvaltare så hjälper dem er.

Blankett för ansökan om autogiro hittar ni på Bredablicks hemsida.

Om medlem behöver stänga av el och/eller vattentillförsel till lägenheten vid reparation görs detta själv. Använder man sig av hantverkare så vet de oftast hur detta går till.

Behöver man hjälp av den tekniska förvaltaren står man själv för denna kostnad. Viktigt är att man informerar sina grannar i trappan minst 5 dagar innan om datum och tid vid planerade avstängningar. Man bör även informera styrelsen med ett mejl om att avstängning ska ske. Avstängning får inte ske flera dagar i följd utan att styrelsen gett sitt godkännande.

För att säkerställa att det inte sker person eller egendomsskador tillåter föreningen inte att man har blomlådor eller dylikt på utsidan av sin balkong.

Tänk också på att om ni har krukor stående på balkongen så ska dessa vara försedda med fat så att inte vatten rinner rakt ut på balkongfundamentet.

Det är viktigt att man förstår föreningens ordnings- och trivselregler även gäller på balkongen. Se fliken Ordning- & Trivselregler för mer information.

För balkongskydd se nedan.

 

Föreningen godkänner att man sätter upp balkongskydd i vit alternativt ljusgrå skala. Vi godkänner även att man sätter upp balkongskydd i så kallad bambu som då är gulaktigt.

Är ni osäkra på vad som gäller ber vi er lägga ett mejl till oss.

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan vi hänvisar till Malmö stads parkeringsplatser i området. Malmö stad erbjuder även så kallad boendeparkering. För mer information kring detta se Malmö stads hemsida.

Motorcyklar och mopeder klass I får inte parkeras på innergården.

Tecknar medlem själv via sin hemförsäkring. Föreningen tecknar alltså inte detta för sina medlemmar.

Enligt föreningens stadgar ska lägenhetsinnehavaren/-arna ska se till att det finns en fungerande brandvarnare i lägenheten. Detta är alltså inget som föreningen ombesörjer.

Föreningen har inte något gemensamt avtal för bredband/fiber utan utan det står boende/medlemmen fritt att välja att teckna avtal med valfritt bolag.

Lägenheterna är dock förbereda för bredbandsuppkoppling via Com Hem, medlem tecknar själv avtal med dem.

 

Föreningen har cykelkällare, som ni hittar i båda fastigheterna (närmast innergården). Här kan ni även ställa eventuell barnvagn.

Vill ni ha er cykel på innergården ska ni tänk på att ställa cyklar vid cykelställen som finns. Är det fullt i ett ställ finns det oftast tomma platser vid fasaden mot Sofielundsvägen.

För att minska onödigt slitage ser vi gärna att inga cyklar står mot fasad eller räcken till källarnedgångarna. Det är också helt förbjudet att låsa fast sin cykel vid stuprören.

Får INTE ligga ute i trapphuset utan dessa får ligga innanför lägenhetsdörren.

Först och främst på grund av brandrisk men även för att underlätta för städning av trapphusen.

Innan man gör felanmälan gällande elavbrott kontrollerar man att det inte är ett större avbrott i området. Detta gör man genom att kontakta E.on. Vid elavbrott endast i föreningens fastigheter görs felanmälan till Bredablick.

Vill ni ha månadsavgiften som e-faktura ber vi er kontakta vår förvaltare Bredablick.

Föreningens energideklaration finns här för nerladdning.

där föreningen har underhålls- och reparationsansvar gör ni till vår tekniska förvaltare. Ansvarsfördelningen hittar ni i dokumentet ovan “Ansvarsfördelning bostadsrätt”. Det som medlem själv har ansvar att åtgärda beställs själv hos valfri hantverkare.

Felanmälningar där föreningens står som underhålls- och reparationsansvarig görs till vår förvaltare. Se <Ansvarsfördelning bostadsrätten> om ni är osäkra. Om ni fortfarande är osäkra efter detta ber vi er lägga ett mejl till oss med er förfrågan. Föreningen är inte betalningsskyldig för arbeten beställda av annan än av förvaltaren/vaktmästare och styrelse. Är ni osäkra och ändå beställer ni tjänster utan att rådfråga styrelsen kan kostnaden komma att läggas på er.

Ni är välkomna att även felanmäla sådant som ni själv är ansvariga för till Bredablick men detta kan självklart också beställas hos valfri hantverkare då ni själv är kostnadsansvariga för dessa arbeten.

Ni kan självklart även använda er av Bredablick även om det inte gäller en felanmälan, t.ex. om ni vill ha hjälp med installation av ny kran. Tips; tänk på att denna kostnad står ni för själv så be om kostnadsförslag från Bredablick eller annat företag/hantverkare innan ni använder deras tjänster.

Har ni fest eller festligheter gäller nedanstående tider.

 • söndag – torsdag fram till kl. 22:00 samt
 • fredag & lördag fram till kl. 01:00

Ska ni ha en regelrätt fest så tänk på att det kan vara en trevlig gest att informera grannar om att festen och att de gärna får säga ifrån direkt till er om ljudnivån skulle bli för hög. Detta gör ni enklast genom att sätta upp lapp i trapphuset.

Enligt Folkbokföringslag (1991:481) §§ 6-7 skall man folkbokföras på den adress där man tillbringar den största del av sin dygnsvila. Så glöm inte att båda folkbokföra dig och göra en adressändring när du flyttar till föreningen. Detta gäller även för inneboende och för sambos om det kan anta att de kommer att tillbringa största delen av sin tid i lägenheten.

Är det så att du av någon anledning inte har möjlighet att folkbokföra dig i din lägenhet ber vi dig kontakta styrelsen med information om detta.

Innan ni gör felanmälan gällande elavbrott ber vi er kontrollera så att det inte är ett större avbrott i området. Detta gör man genom att kontakta E.on.

Om ni undrar över värme i era element ber vi er se längre ner under rubriken “Värme i elementen”.

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Länsförsäkringar. Medlem i föreningen tecknar själv hemförsäkring samt bostadsrättstilläggsförsäkring.

Vid andrahandsuthyrning bör man se till så att hyresgästen har hemförsäkring.

De flesta i föreningen har bytt från gasspis till elspis men för de som vill ha gasspis är detta inga problem då föreningen fortfarande har gasledningar kopplade till lägenheterna.

För att koppla in en gasspis behöver ni göra två saker:

 1. kontakta en auktoriserad gasinstallatör som hjälper dig installera gasspisen. Observera – detta får man INTE göra själv utan SKA göras av auktoriserad/behörig gasinstallatör.
 2. kontakta E.on. för gasavtal.

För bokning av grillplatsen gäller följande tider:

 • söndag till torsdag mellan kl. 11.00 till kl.22.00        
 • fredag till lördag mellan kl. 10.00  till kl. 01.00         

Observera att dessa tider gäller för grillning och/eller större sällskap. Vill man bruka grillplatsen för att äta sin frukost i lugn och ro så är det självklart helt okej att göra detta innan ovanstående tider.

Bokningslista för grillplatsen finns i “kuddlådan”. Tänk på att respektera tiderna, visa hänsyn till övriga boende och kom ihåg att städa efter er! För att spara på minljö så ber vi er att lägga glasflaskor samt plastförpackningar i anvisade kärl i miljörummet.

Glöm inte att gästtoalett finns vid samma utrymme som hobbyrummet. Även här gäller det att ni städar efter er.

Viktigt: för att föreningen skall ersätta enligt nedan behöver ni läsa detta dokument.

Enligt tidigare taget stämmobeslut står föreningen för byte av golvbrunn. Vill man själv utföra byte av golvbrunn kan man ansöka om ersättning från föreningen. Från och med 2019 ligger denna ersättning på upp till 5 000 kr. Det innebär att föreningen inte kan betala ut mer än vad själva golvbrunnsbytet kostat (det som står specificerat på fakturan) och inte mer än upp till 5 000 kr.

Ansökan om ersättning skall komma in till oss senast 6 månader efter utfört arbete. 

Föreningen godkänner inte installation av vattenburen handdukstork i toaletten. Detta då det återkommande visat sig att handdukstorkar installerats felaktigt, inte fungerar och därefter har den felaktiga installationen lämnats utan åtgärd.

Föreningen är alltså inte ansvarig för egen installerad handdukstork som inte fungerar utan tar endast ansvar för av föreningen installerat element/radiator.

Precis som vid samboskap krävs det inget godkännande från föreningen eftersom man som ägare bor kvar i lägenheten. Viktigt: det räknas inte som inneboende om man som ägare själv befinner sig och bor på annan ort.

Däremot vill vi att ni meddelar föreningen om att vem som flyttar in så att vi har en överblick över boende i föreningen. Detta gör ni enklast genom att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.se med er inneboendes förnamn och efternamn samt när det tänkt att er inneboende flyttar in. Föreningen uppdaterar inte trapptavla, porttelefonlistan samt postboxen dock godkänner vi självklart att ni själv sätter upp namn på inneboende på er postbox.

Tänk också på att det är ni som ägare, enligt föreningens stadgar, som är ansvariga för de som vistas i er lägenhet så informera er inneboende om vilka trivsel – och ordningsregler som gäller i föreningen.

Innergården
Även för vistelse på innergården s gäller det att man respekterar sina grannar och tänker på ljudnivån, se under Ordning & Trivselregler för mer information.

Vi får oftast frågan om vi vet vilka det fyrsiffriga lägenhetsnumret är även kallad LM kod (Lantmäteriets kod). Föreningen har sina egna lägenhetsnummer (1-3 siffror) och det hittar du bland annat i ditt överlåtelseavtal.

Däremot finns det även en så kallad LM-kod. Detta handlar om att Lantmäteriet, på uppdrag av riksdagen, under 2009/2010 samlade in antal lägenheter/bostäder i Sverige. För att underlätta denna räkning fick varje lägenhet en fyrsiffrig kod.

LM-koden ingår således i ett nationellt register. Numret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Det saknar alltså mening om det inte används tillsammans med en adress.

LM-koden använder ni vid era kontakter med företag och myndigheter, till exempel Skatteverket, Bolagsverket, och vid adressändring. 

Just Din LM-kod hittar du nere i trapptavla.

Medlemsansökan/ansökan om utträde handhas av vår förvaltare, Bredablick Förvaltning. Ansökan skickas till:

brf Urbilden
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

Du/Ni som medlem/-mar i brf. Urbilden har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman (årsmötet). Dessa kallas för motion. Enligt våra stadgar ska en motion alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Så här skriver du en motion

Det finns inget regelverk för hur en motion skall skrivas och formuleras men nedan anger vi vad man behöver tänka på när man skriver en motion.

 1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om, inled med att berätta om bakgrunden till exempel:
  • anledningen till att du/ni skriver motionen
  • problemställningen
  • vilka fördelar som kan uppnås
  • konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du/ni tycker att årsstämman ska ta. 
 3.  Skriv eventuella frågor i motionen angående det du/ni motionerar om, direkt riktad till styrelsen. Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista och gärna numrerade.

 4. Motionen avslutas med att du/ni själv föreslår ett beslut som du/ni tycker att årsstämman ska ta och varför man ska ta detta beslut. Tänk på att ni kan ge ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället.

 5. Lägg gärna in i motionen att om det finns några frågor så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig/er.

 6. Skriv under dokumentet med ditt/era namn, samt datum på när motionen lämnats in.
 7. Motionerna skall lämnas i vår postbox eller ges till styrelsen personligen. Lägger ni den i vår postbox, på Sofielundsvägen 48a (1/2 trappa upp), får ni gärna lägga ett mejl till oss att så är gjort. Våra kontaktuppgifter hittar ni här.

När styrelsen senast behöver fått in er motion

En motion måste alltid vara bifogad med kallelsen till ett årsmöte. Brukligt är att vi håller vårt årsmöte innan mars månads utgång, vilket innebär att kallelse skickas ut någon gång i februari månad. För att styrelsen ska ha möjlighet att behandla motionen och få med den i kallelsen till innevarande årsstämma behöver vi därför ha fått in den senast den 31/1. Får vi inte in motionen i tid kan den komma att skjutas till nästkommande årsstämma.

Har du frågor eller funderingar kring inlämnande av en motion och när den behöver vara inne kan du kontakta styrelsen på info@urbilden.se.

Styrelsens “svar” på en motion

Styrelsen lämnar alltid ett svar, ett så kallat yttrande på en motion. Detta yttrande följer också med i kallelsen. Detta då vi ofta har har information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Vi kan då rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vad motionen gäller och vilken information som vi i styrelsen har.

Innan ni kontaktar styrelsen ber vi er se här för mer information.

Föreningen tar ut en pantavgift på 1,0 % av prisbasbeloppet (pbb). Beloppet läggs på er hyresavi.

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan vi hänvisar till Malmö stads parkeringsplatser i området. Malmö stad erbjuder även så kallad boendeparkering. För mer information kring detta se Malmö stads hemsida.

Motorcyklar och mopeder klass I får inte parkeras på innergården.

Motorcyklar och mopeder klass I får inte parkeras på innergården.

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan vi hänvisar till Malmö stads parkeringsplatser i området. Malmö stad erbjuder även så kallad boendeparkering. För mer information kring detta se Malmö stads hemsida.

Tältet är tyvärr inte i det bästa av skick och ni erbjuds därför att låna tältet utan kostnad. Tältet får endast lånas av medlem i föreningen och får endast användas inne på föreningens innergård vid miljöstationen. Ström finns innanför fönstret i miljöstationen. Samma tider som vid användande av uteplatsen gäller när man använder tältet.

Lägg ett mejl till styrelsen i god tid om det är så att ni vill låna tältet.

Ibland får vi frågor gällande mätning av radon i föreningens två fastigheter. Under maj månad 2019 gjordes en mätning som uppvisade värden på 20-30 Bq/m3.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3 vilket innebär att de värden som uppmätes hos oss ligger långt under riktvärdet för radon i inomhusluft och därmed finns det inget behov av en så kallad radonsanering.

Vill ni veta mer kring radon så hänvisar vi till Boverket och Malmö stad.

Viktigt: Vid renovering av kök och toalett där våtrumsarbete ingår skall alltid styrelsen informeras. Tänk på att använda auktoriserade företag. Hör gärna med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för just dig.

Informera grannar: Kommer man genomföra en renovering som kommer att höras och förmodligen även störa grannarna under en tid så skall man sätta upp upp en tydlig lapp i de trapphus där man har grannar som kan bli störda. Här informerar man om att det pågår en renovering i lgh. X och att renoveringen kan komma att ta X lång tid. Ange gärna kontaktuppgifter till er själv eller hantverkare så att era grannar kan komma i kontakt med er om det är något de undrar över.

Lägg även ett mejl till styrelsen också så vet vi vad som är på gång om någon granne hör av sig.

Tider för renovering: Vid renovering gäller självklart lite andra tider för oväsen. Vardagar är det ok att renovera mellan kl. 07.00 – 20.00, dock inte sammanhängande tid. Helger bör man avvakta med oväsen till kl. 12.00 och avsluta 18.00. Tänk på att era grannar behöver få möjlighet till vila.

precis som när man har en inneboende så krävs det inget godkännande från föreningen eftersom man som ägare själv bor kvar i lägenheten. Däremot vill vi att ni meddelar föreningen om att vem som flyttar in så att vi har en överblick över boende i föreningen. Detta gör ni enklast genom att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.semed er sambos förnamn och efternamn samt när det tänkt att er sambo flyttar in. Då kan vi även uppdatera namnskyltar i trapptavlan, porttelefon samt på lägenhetsdörr.

Tänk också på att det är ni som ägare, enligt föreningens stadgar, som är ansvariga för de som vistas i er lägenhet så informerar er sambo om vilka trivsel- och ordningsregler som gäller i föreningen.

Vid försäljning av lägenhet skall en statuskontroll av lägenheten utföras. Denna bokas in via vår förvaltning, Bredablick. Gär gärna detta i god tid innan försäljning så hinner ni i lugn och ro åtgärda eventuella anmärkningar.

Föreningen utför inte längre tillsyn av lägenhet vid försäljning utan istället utförs så kallad statuskontroll.

Innan försäljning skall vår förvaltare kontaktas för statuskontroll av lägenheten. Bokning av tid för detta görs självklart i god tid innan överlåtelsedatum.

Föreningen har avtal för kabel-tv/digital-tv med Com Hem. Från och med den 26 maj, 2020 skulle Com Hem ha övergått helt till att sända TV-kanalerna helt digital men i och med coronaviruset och Covid-19 har detta flyttas fram till den 8 september. Com Hem har även gjort det möjligt för alla som tittar digitalt att tillfälligt se kanalerna BBC World News, CNN, Expressen TV och Al Jazeera English, för ökad tillgång till lokala och globala nyheter.

Ni kan alltså redan nu hitta Com Hems digitala kanaler i ert grundutbud. Vad som händer den 8 september är att grundutbudet via det analoga nätet stängs ner helt.

I och med digitaliseringen kan kanalutbudet i grundutbudet se lite annorlunda ut än tidigare. Mer om detta och för att själv se vilka kanaler som ingår i grundutbudet kan ni hitta på Com Hem hemsida.

Varje fastighet har tillgång till 2 stycken tvättstugor vardera. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. I en av tvättstugorna finns även mangel.

Utanför respektive tvättstuga finns bokningstavla och bokningen endast gäller för en tvättstuga. Tvättstugorna städas 1 gång i veckan men eftersom detta är ett gemensamt utrymme är det väldigt viktigt att ni också städar efter er.

Föreningen ansvarar för de vattenburna element som finns i lägenheterna och för att dessa fungerar. Detta styrs från föreningens värmecentral och under hösten när det fortfarande kan vara varmt på dagen men snabbt bli kallt på kvällen så hinner systemet inte ställa om i riktigt samma takt.

Det innebär att det kan ta några dagar med låga temperaturen innan elementen sätts igång och det innebär också att det kan ta några dagar för huset att komma upp önskad inomhustemperatur. Tänk på att det också kan ta lite längre tid för lägenheterna på de översta våningarna att värmas upp.

Övrigt:

 • vi ser gärna att man inte luftar sina element själv om man inte är säker på att man kan stänga det igen. Annars finns tyvärr risken att det kan uppstå vattenskador.
 • om du ändå vill lufta elementet så se till att det inte kommer ut något vatten, eftersom du då tar vatten från vårt slutna system (som då måste fyllas på).
 • elementens termostat måste vara fri. Ha därför inte möbler eller annat som kan skymma termostaten. För då kommer termostaten ange att värmen ökar varpå sensorerna sänker temperaturen och rummet kan då åter bli kallt.

En gång om året, oftast i mars månad håller brf. Urbilden årets viktigaste möte, det vill säga, sitt årsmöte eller årsstämma som det också kallas.

Kallelse kommer enligt våra stadgar ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan ett årsmöte.

Vill ni som medlem ta del årsmötesprotokollet är det bara att lägga ett mejl till föreningen på info@urbilden.se så skickar vi detta till er.

Föreningens årsredovisningar hittar ni här för nedladdning.

Det är vår förvaltare, Bredablick Förvaltning, som ansvarar för handläggning av lägenhetsöverlåtelser inom föreningen. Överlåtelsen med ansökan om medlemskap/utträde ur föreningen skickas till förvaltaren. Adressen är:

brf Urbilden
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

Tänk också på att boka in tid för statuskontroll och gör detta i god tid innan överlåtelsen – gärna redan när ni bestämt er för att sälja er lägenhet.

För mer information om vanligt ställda frågor vid försäljning ber vi er se här där ni även hittar ett matnyttigt dokument med information om föreningen.

Föreningen tar enligt våra stadgar ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet (pbb) och föreningen har som policy att detta beloppet delas mellan säljare och köpare.

Säljare och köpare kan dock komma överens om annan uppdelning genom sitt överlåtelseavtal. Då detta avtal är godkänt av båda parter debiterar föreningen enligt det som avtalas mellan parterna.