Medlemshandbok A–Ö

Nedan hittar ni svar på många av de frågor som kan uppkomma vid boende i brf Urbilden. Är du nyinflyttad eller ska flytta ber vi er se checklistan vid tillträde och flytt.

Vi har även tagit fram ett mer överskådligt dokument i PDF-format med mer kortfattad samlad information om bostadsrättsföreningen. Detta dokument är lämpligt som underlag vid exempelvis lägenhetsförsäljning.

A

Adressändring och folkbokföring

Vid adressändring och folkbokföring efterfrågas ett lägenhetsnummer. Vad som efterfrågas är Lantmäteriets lägenhetsnumrering.

Under 2009/2010 samlade Lantmäteriet på uppdrag av riksdagen in antal lägenheter/bostäder i Sverige. För att underlätta denna räkning fick varje lägenhet en fyrsiffrig kod, även kallat Lantmäteriets lägenhetsnummer eller Lantmäteri-koden (LM-kod). Har du köpt din lägenhet efter 2010 är den oftast med (efter föreningens lägenhetsnummer) på ditt överlåtelseavtal.

LM-koden ingår således i ett nationellt lägenhetsregister och ska inte blandas ihop med föreningens egna lägenhetsförteckning. Numret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Numret saknar mening om det inte används tillsammans med en adress.

Det är detta lägenhetsnummer, d.v.s. LM-koden, som  efterfrågas och inte föreningens lägenhetsnumrering. LM-koden som är kopplad till er lägenhet kan ni enklast hitta genom att titta på trapptavlan i ert trapphus där koderna finns uppsatta.

Om fastighetsbeteckning efterfrågas är denna Urbilden 7.

Akuta händelser

Se under felanmälan för mer information kring vad som är en akut händelse och hur man använder jouren.

OBS: man ska alltid ringa 112 vid t.ex. pågående brand, pågående inbrott, våldsbrott eller dylikt.

Andrahandsuthyrning & ansökan om andrahandsuthyrning

För mer information om vad som gäller vid andrahandsuthyrning och hur man ansöker ber vi er se denna sida.

Observera: är ni lokalägare skall även ni ansöka om uthyrning i andrahand om ni upplåter er lokal till annan part för självständigt bruk. Observera för uthyrning av lokal med bostadsrätt finns det andra rutiner och regler att förhålla sig till. Kontakta styrelsen för att få mer information kring detta.

Ansvarsfördelning mellan ägare och bostadsrättsföreningen Urbilden

Här hittar ni vem som ansvarar för vad i föreningen. Ni kan även hitta denna information i föreningens stadgar.

Avier – månadsavgiften

Behöver ni nya avier ber vi er att kontakta vår förvaltare så hjälper dem er. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Autogiro – månadsavgiften

Ni ansöker om autogiro via får förvaltare Bredablick. Blankett för ansökan om autogiro hittar ni på deras hemsida.

Behöver ni hjälp med ovanstående ber vi er kontakta Bredablick. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Avstängning av el & vatten

Om ni behöver stänga av el och/eller vattentillförsel till lägenheten vid reparation görs detta själv. Använder man sig av hantverkare vet de oftast hur detta går till.

Behöver man hjälp av den tekniska förvaltaren står man själv för denna kostnad. Viktigt är att man informerar sina grannar i trappan minst 5 dagar innan om datum och tid vid planerade avstängningar. Man bör även informera styrelsen med ett mejl om att avstängning ska ske. Avstängning får inte ske flera dagar i följd utan att styrelsen gett sitt godkännande.

Om föreningen behöver stänga av el och/eller vatten informeras detta om i trapphuset i god tid.

Vid akuta åtgärder/händelser kan det dock ske att vatten och/eller el stängs av under en kortare period utan någon information hinner komma ut.


B

Balkonger och blomlådor

För att säkerställa att det inte sker person eller egendomsskador tillåter föreningen inte att man har blomlådor eller dylikt på utsidan av sin balkong.

Tänk också på att om ni har krukor stående på balkongen så ska dessa vara försedda med fat så att inte vatten rinner rakt ut på balkongfundamentet.

Balkonger – trivselregler

Det är viktigt att man förstår föreningens ordnings- och trivselregler även gäller på balkongen. Se fliken Ordning- & Trivselregler för mer information.

För balkongskydd se nedan.

Balkongskydd

Föreningen godkänner att man sätter upp balkongskydd i vit alternativt ljusgrå samt mörkblå skala. Vi godkänner även att man sätter upp balkongskydd i så kallad bambu som då är gulaktigt.

Vi godkänner inte att man använder flaggor som balkongskydd. Är ni osäkra på vad som gäller ber vi er lägga ett mejl till oss.

Barnvagn

Barnvagnar kan ställas i våra cykelkällare och höst/vintertid kan man även ställa dem under tak vid grillplatsen.

Barnvagnar får inte förvaras i trapphusen.

Biträde på årsmöte

Om man som medlem har behov av extra stöd och hjälp har man rätt att delta på ett årsmöte med ett stöd av biträde. Man kan högst av med sig ett biträde.

Biträdet ska inte ha någon fullmakt eftersom denne inte utövar någon rösträtt. Däremot har ett biträde har yttranderätt då den talar för medlems räkning.

Boendeparkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan vi hänvisar till Malmö stads parkeringsplatser i området. Malmö stad erbjuder även så kallad boendeparkering. För mer information kring detta se Malmö stads hemsida.

Motorcyklar och mopeder klass I får inte parkeras på innergården.

Bostadsrättstillägg – hemförsäkring

Denna ska medlem själv teckna via sin hemförsäkring. Föreningen tecknar alltså inte detta för sina medlemmar.

Brandvarnare

Enligt våra stadgar ska lägenhetsinnehavaren/-arna själv se till så att det finns en fungerande brandvarnare i lägenheten och inget som föreningen tillhandahåller.

Däremot har föreningen brandvarnare utplacerade i fastigheten. Skulle man upptäcka att dessa står och piper är man varmt välkommen att lägga ett felmeddelande avseende detta till vår fastighetsförvaltning.

Bredband – tecknar man själv

Föreningen har för närvarande inte något gemensamt avtal för bredband/fiber. Lägenheterna är förberedda för bredband via Tele2. 

Då vi är medvetna om att ADSL-abonnemang helt håller på att fasas ut tipsar vi om att det även är möjligt att teckna mobilt bredband med valfri leverantör.

Lägenheterna är dock förbereda för bredbandsuppkoppling via Com Hem, medlem tecknar själv avtal med dem.

Brickor – Passagebrickor

För mer information hänvisar vi till sidan Nycklar & Passagebrickor.

Bärande vägar – renovering

Förändring av bärande väggar, icke-bärande väggar samt annan förändring av ventilation och ledningar kräver tillstånd från styrelsen. Se under ”Renovering” för mer information.


C

Cykelparkering

Föreningen har cykelkällare, som ni hittar i båda fastigheterna (närmast innergården). Här kan ni även ställa eventuell barnvagn.

Vill ni ha er cykel på innergården ska ni tänk på att ställa cyklar vid cykelställen som finns. Är det fullt i ett ställ finns det oftast tomma platser vid fasaden mot Sofielundsvägen.

För att minska onödigt slitage ser vi gärna att inga cyklar står mot fasad eller räcken till källarnedgångarna. Det är också helt förbjudet att låsa fast sin cykel vid stuprören och att ställa sina cyklar vid krukorna vid miljörummet.

D

Dörrmattor

På grund av brandrisk får dörrmattor eller annat inte ligga ute i trapphusen.


E

E-faktura (elektronisk faktura)

Vill ni betala månadsavgiften via e-faktura ber vi er att kontakta Bredablick för mer information.

El i lägenheten

För mer information kring elen i din lägenhet hänvisar vi till sidan Checklista vid tillträda & flytt.

Elavbrott

Innan man gör felanmälan gällande elavbrott kontrollerar man att det inte är ett större avbrott i området. Detta gör man genom att kontakta E.on. Vid elavbrott endast i föreningens fastigheter görs felanmälan till Bredablick.

Element (radiatorer) och termostater

Tänk på att det är föreningen som äger och ansvarar för samtliga element (radiatorerna) – även de som finns inne i lägenheterna. Det innebär att det är föreningen som står för kostnader vid ventil och termostatbyte så länge som du själv inte gjort någon form av åverkan på dem.

Kontakta Bredablick för felanmälan av ett/flera element som inte fungerar som det ska, d.v.s. inte blir tillräckligt varmt, inte varmt alls eller det inte går att sänka värmen.

Föreningen godkänner inte att man installerar vattenburen handdukstork samt vattenburen golvvärme. Om man vid renovering, sker främst vid toalettrenoveringar, väljer att byta ut sitt element får inte det gamla kasseras då detta tillhör föreningen. Enklast är om ni förvarar det gamla elementet i något av era förråd.

El- och elnätsavtal

För mer information kring elen i din lägenhet hänvisar vi till sidan Checklista vid tillträda & flytt.

Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus/en fastighet. Ni hittar sammanfattningen avseende vår energideklaration HÄR samt i våra informationstavlor i trapphusen. Vill ni se energideklarationen i sin helhet ber vi er att ni kontaktar oss på info@urbilden.se.


F

Felaktig folkbokföring

Se under rubriken ”Folkbokföring” för mer information.

Fastighetsbeteckning

Bostadsrättsföreningen Urbildens fastighetsbeteckning är Urbilden 7.

Felanmälan

Där föreningen har underhålls- och reparationsansvar görs felanmälan via kundtjänst hos vår förvaltning. Vill ni veta mer kring ansvarsfördelningen mellan medlem och bostadsrättsföreningen klickar ni HÄR. Om ni är osäkra på vad som gäller ber efter detta ber vi er lägga ett mejl till föreningen eller vår förvaltare.

Föreningen är inte betalningsskyldig för arbeten beställda av annan än av förvaltaren/vaktmästare och styrelse. Är ni osäkra och ändå beställer ni tjänster utan att rådfråga oss kan kostnaden komma att läggas på er.

Det som medlem själv har ansvar att åtgärda beställs själv hos valfri hantverkare men ni kan även välja att beställa tjänsten hos vår förvaltning, Bredablick Förvaltning. Kontakta då dem för att höra om de tillhandahåller den tjänst ni vill beställa.

Kontaktuppgifter till Bredablick förvaltning hittas här och till föreningen och vår förvaltare här.

Fest i lägenheten

För mer information kring vad som gäller vid fester ber vi er se föreningens ”Ordnings- & Trivselregler”.

Folkbokföring

Enligt Folkbokföringslag (1991:481) §§ 6-7 skall man folkbokföras på den adress där man tillbringar den största del av sin dygnsvila. Tänk därför på att folkbokföra dig och samt göra en adressändring när du flyttar till föreningen. Detta gäller även för inneboende och för sambos om det kan anta att de kommer att tillbringa största delen av sin tid i lägenheten.

Är det så att du av någon anledning inte har möjlighet att folkbokföra dig i din lägenhet ber vi dig kontakta styrelsen med information om detta.

Uppgifter som efterfrågas vid Folkbokföring samt adressändring

Se under rubriken Adressändring – Folkbokföring för mer information.

Felaktigt folkbokföring

Styrelsen får ibland frågor kring att man upptäckt att någon felaktigt är bokförd på ens adress och lägenhet. Det kan handla om att en avflyttad medlem inte uppdaterat sin folkbokföring eller tyvärr ibland även av någon med mindre goda avsikter.

Upptäcker ni detta får ni gärna informera styrelsen men ni kontaktar själv Skatteverket och rapporterar den felaktig folkbokföring. Ni kan läsa mer på Skatteverkets egen hemsida kring hur detta går till och även göra själva anmälan där.

Skulle ni behöva hjälp av styrelsen är det bara att lägga ett mejl till oss. Det till exempel handla om att Skatteverket vill att styrelsen intygar vem som är ägare till lägenheten och vem som ska vara folkbokförd där och/eller att man behöver undersöka om styrelsen har någon information den som är felaktigt folkbokförd.

Fjärrvärme

Fjärrvärme innebär att det kommer hett vatten från värmeverk till våra fastigheter som distribueras ut till bland annat våra lägenheter. Fjärrvärme har således i sig inte något med att göra med eventuella elavbrott.

Om ni undrar över värme i era element ber vi er se längre ner under rubriken ”Värme i elementen”.

Läs gärna mer själv om fjärrvärme och eventuella avbrott på E.on’s  hemsida.

Försäkring – fastighetsförsäkring

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Länsförsäkringar. I enlighet med våra stadgar tecknar medlem själv hemförsäkring samt bostadsrättstilläggsförsäkring.

Vid andrahandsuthyrning ska man se till så att hyresgästen har hemförsäkring. Kontrollera gärna med ert försäkringsbolag om vad som gäller vid andrahandsuthyrning i övrigt.

G

Gasspis

De flesta i föreningen har bytt från gasspis till elspis men för de som vill ha gasspis är detta inga problem då föreningen fortfarande har gasledningar kopplade till lägenheterna.

För att koppla in en gasspis behöver ni göra två saker:

 1. kontakta en auktoriserad gasinstallatör som hjälper dig installera gasspisen. Observera – detta får man INTE göra själv utan SKA göras av auktoriserad/behörig gasinstallatör.
 2. kontakta Eon för gasavtal.
Giftermål och partnerskap

Föreningen får inte någon automatisk information vid giftermål/partnerskap samt vid skilsmässa – om inte er bank eller annan inkommer med handlingar.

För uppdatering av trapptavla, postbox, tidningshållare och porttelefon kontaktar ni styrelsen. Observera att denna uppdatering inte har något att göra med lägenhets- och medlemsregistret.

Är det så att ni vill göra ändringar i lägenhets- och medlemsregistret där er partner även ska stå som ägare er vi er att höra med jurist, er bank eller Bredablick Förvaltning kring vilka uppgifter som behöver komma in. Detsamma gäller vid eventuell skilsmässa.

Grillplatsen

Se föreningens ordning- och trivselregler.

Golvbrunn

Som boende har man ansvar för att se till så att det inte blir stopp i golvbrunnen på toaletten. Ett stopp kan leda till stora skador både hos dig men även hos dina grannar. Vilket i sin tur leder till stora onödiga kostnader för både dig, grannar och för föreningen.

De moderna golvbrunnarna är enkla att rengöra så nedan hittar ni endast en beskrivning på hur man rengör golvbrunnar i gjutjärn. Har man den gamla sortens golvbrunn är det enklast att rengöra med hjälp av en gammal tandborste eller dylikt.

Rekommendationen är att detta görs en gång i månaden men det kan självklart göras oftare om man vill så.

 1. Lyft av gallret från golvbrunnen. Vill du använda rengöringsmedel skall du välja något som inte är frätande. Pulvertvättmedel kan också fungera bra.
 2. Ha gärna hushållspapper eller soppåse till hands där du kan lägga eventuell smuts. 
 3. Du börjar med att rengöra den ytan som du ser. Enklast är om du borstar bort och lyfter bort eventuell smuts med tandborste eller dylikt.
 4. Därefter behöver du ta bort vattenlåset, det vill säga den lilla vita pluggen som sitter där. Detta för att kunna komma åt och rengöra där vattnet rinner ut. Här det enklast att komma åt med tandborste. Här kan ibland finnas kvarvarande hår som behöver ”lyftas” ut.

Under tiden du rengör kan du med fördel spola med vatten då och då för att få till rent vatten så att du ser att du kommit åt.

Ett tips är att införskaffa en så kallad ”hårfälla”. Den går även under andra namn men om ni söker på detta så får ni upp vad det handlar om. Det är ett filter som man lägger handfat, badkar och även diskho som fångar upp hår och annat som man inte vill ha ner i avloppet.

Golvbrunnsbyte

Viktigt: för att föreningen skall ersätta enligt nedan behöver ni läsa våra rutiner om ersättning för byte av golvbrunn.

Enligt tidigare taget stämmobeslut står föreningen för byte av golvbrunn. Vill man själv utföra byte av golvbrunn kan man ansöka om ersättning från föreningen. Ersättning ligger på upp till 5 000 kr. Det innebär att föreningen inte kan betala ut mer än vad själva golvbrunnsbytet kostat (det som står specificerat på fakturan) och inte mer än upp till 5 000 kr.

Ansökan om ersättning skall komma in till oss senast 6 månader efter utfört arbete annars har föreningen inte någon möjlighet att betala ut ersättningen.

Gästtoalett

Som medlem/boende i brf Urbilden har man tillgång till vår gästtoalett. Observera att det endast handlar om en toalettstol samt vask. Dock kan det vara användbart vid vistelse på uteplatsen eller vid toalettrenovering i lägenheten.

Det är vi medlemmar/boende som själv sköter om vår gästtoalett och ser till så att där är rent och fräscht. Ska ni använda toaletten ser ni även själv till att det finns toalettpapper och övrigt att tillgå.

Gästtoaletten är beläget i källarplan i fastigheten på Sofielundsvägen och ingång sker via innergården. Dörrarna är låsta men öppnas med portnyckeln.

Tänk att ni står på innergården och tittar mot fastigheten på Sofielundsvägen, titta sen längst ner till vänster (närmast Lantmannagatan). Här ser ni en källarnedgång med gallerdörr. Gå igenom denna dörr och titta direkt till vänster – öppna dörren – gå in några steg och titta till vänster igen.

H

Handdukstork

Föreningen godkänner inte installation av vattenburen handdukstork i toaletten.

Hobbyrum

Som medlem/boende i brf Urbilden har man tillgång till vårt ”hobbyrum”. Detta finns beläget i källarplan i fastigheten på Sofielundsvägen och ingång sker via innergården. Dörrarna är låsta men öppnas med er portnyckel.

Hitta dit

Tänk att ni står på innergården och tittar mot fastigheten på Sofielundsvägen, titta sen längst ner till vänster (närmast Lantmannagatan). Här ser ni en källarnedgång med gallerdörr. Gå igenom denna dörr och titta direkt till höger – här hittar ni hobbyrummet.

Vi passar även på att nämna att ni hittar föreningens gästtoalett genom dörren som är till vänster.

Regler för Hobbyrummet

 • Hobbyrummet inte är gjort för grövre arbete med hög ljudnivå och/eller starka dofter från färg och andra vätskor.
 • Det är vi medlemmar/boende som själv sköter om vårt hobbyrum och ser till så att där är rent och fint. Tänk på att inte lämna värdesaker /saker som ni är rädda om i hobbyrummet. 
 • Är det så att det ni ”pysslar” med i hobbyrummet varken för ljud ifrån sig och är ”doftfritt” är ni välkomna att använda det utöver ovanstående tider.

Tider

Vardagar09.00–18.00
Helger11.00–17.00

I

Inneboende

Precis som vid samboskap krävs det inget godkännande från föreningen eftersom man som ägare bor kvar i lägenheten. Klicka HÄR för att läsa kring vad som gäller för att det ska räknas som inneboende och inte som en andrahandshyresgäst.

Däremot vill vi att ni meddelar föreningen om att vem som flyttar in så att vi har en överblick över boende i föreningen. Vill ni att er inneboende ska ha möjlighet att öppna porttelefonen anger ni detta samt det telefonnummer  som ska kopplas in. Detta gör ni enklast genom att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.se med kontaktuppgifter och eventuellt inflyttningsdatum.

Föreningen uppdaterar inte trapptavla, postboxen samt tidningshållaren men självklart godkänner vi att ni själv sätter upp namn på er inneboende på postbox och tidningsstället. Detta ska dock göras snyggt och prydligt.

Tänk också på att det är ni som ägare, enligt föreningens stadgar, som är ansvariga för de som vistas i er lägenhet så informera er inneboende om vilka trivsel – och ordningsregler som gäller i föreningen.

Innergården

Även för vistelse på innergården gäller det att man respekterar sina grannar och tänker på ljudnivån, se under Ordning & Trivselregler för mer information.

K

Kattnät på balkong

Om ni har en katt som vistas ensam på er balkong och balkongen är mer än fem meter över marken är det krav på att ni måste näta in er balkong. Detta följer av Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser för katter.

Det innebär att styrelsen i sig inte har några förbehåll gällande uppsättning av kattnät. Dock krävs det tillstånd från styrelsen då vi behöver se så att konstruktionen följer de krav som finns.

Men vi ber er att läsa nedan för mer information kring kattnät innan ni kontaktar oss för tillstånd. 

 • Vi godkänner att man fäster kattnätet i balkongkonstruktionen – både sin egen balkong och eventuell balkong ovanför (dock ska detta kommuniceras med grannen ovanför och göras utan att det blir till men för grannen).
 • Vi godkänner inte att man gör åverkan på fasaden – först och främst för att det helt enkelt inte är nödvändigt att fästa kattnät i fasaden.

Vi vill att det kattnät som används ska vara så diskret som möjligt och att övrig eventuell konstruktion inte heller ska inverka på fasaden och balkongens utseende för mycket. Se gärna hur andra medlemmar gjort i föreningen och fråga då styrelsen om detta är ett godkänt sätt att sätta upp kattnät.

Vi är medvetna om att ni som bor överst, det vill säga inte har en ”balkonggranne” ovanför behöver stabilare konstruktioner för att fästa nätet. Vilket vi då godkänner – dock gäller det samma som ovan – det vill säga att man ska göra det med omsorg och se så att konstruktionen inte inverkar på fasaden och balkongens utseende med än nödvändigt.

Tänk på att det vanligtvis inte krävs något bygglov för ett vanligt kattnät som fästs i tak eller i balkongen ovanför. Ett bygglov kan bli aktuellt om man planerar tak eller andra speciallösningar – hör med fackman samt med styrelsen om ni ämnar sätta upp någon speciallösning.

Om ni inte ber om tillstånd eller inte beviljas tillstånd men ändå sätter upp nätet kan bostadsrättsföreningen komma att kräva att ni ska nedmontera nätet samt att ni blir ersättningsskyldiga för eventuella skador.

L

Lägenhetsnummer och LM-koden

Vi har märkt att en del medlemmar blandar ihop Lantmäteriets fyrsiffriga kod (LM-koden) med föreningens lägenhetsnummer. Vilket i sig inte är märkligt då även Skatteverket och adressändring.se använder denna kod som en form av lägenhetsnummer.

Föreningens lägenhetsnummer

Föreningen har dock sin egen lägenhetsnumrering enligt vår ekonomiska plan.

 • Då vi har 117 lägenheter samt 4 lokaler i föreningen är ditt lägenhetsnummer på 1–3 siffror.
 • Du kan bland annat hitta på det din postbox och ditt överlåtelseavtal.
 • Det är detta lägenhetsnummer du ska ange när du till exempel mejlar styrelsen eller gör felanmälan.

LM-koden

 • LM-koden handlar om att  Lantmäteriet, på uppdrag av riksdagen, under 2009/2010 samlade in antal lägenheter/bostäder i Sverige. För att underlätta denna räkning fick varje lägenhet en fyrsiffrig kod.
 • LM-koden ingår således i ett nationellt register. Numret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Det saknar alltså mening om det inte används tillsammans med en adress.
 • LM-koden använder ni vid era kontakter med företag och myndigheter, till exempel Skatteverket, Bolagsverket, och vid adressändring. Just din LM-kod hittar du nere i trapptavla.

M

Medlemskap – inträde/utträde ur brf Urbilden

Om det gäller inträde/utträde vid överlåtelse ber vi er läsa mer HÄR.

Medlemsansökan/ansökan om utträde handhas av vår förvaltare, Bredablick förvaltning. Skicka ansökningsblankett till:

Brf Urbilden
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö
Motioner – inför årsmöte

Du/Ni som medlem/-mar i brf Urbilden har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman (årsmötet). Dessa kallas för motion. Enligt våra stadgar ska en motion alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Så här skriver du en motion

Det finns inget regelverk för hur en motion skall skrivas och formuleras men nedan anger vi vad man behöver tänka på när man skriver en motion.

 1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om, inled med att berätta om bakgrunden till exempel:
  • anledningen till att du/ni skriver motionen
  • problemställningen
  • vilka fördelar som kan uppnås
  • konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du/ni tycker att årsstämman ska ta. 
 3.  Skriv eventuella frågor i motionen angående det du/ni motionerar om, direkt riktad till styrelsen. Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista och gärna numrerade.
 4. Motionen avslutas med att du/ni själv föreslår ett beslut som du/ni tycker att årsstämman ska ta och varför man ska ta detta beslut. Tänk på att ni kan ge ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället.
 5. Lägg gärna in i motionen att om det finns några frågor så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig/er.
 6. Skriv under dokumentet med ditt/era namn, samt datum på när motionen lämnats in.
 7. Motionerna skall lämnas i vår postbox eller ges till styrelsen personligen. Lägger ni den i vår postbox, på Sofielundsvägen 48A (1/2 trappa upp), får ni gärna uppmärksamma oss om det.

När styrelsen senast behöver fått in er motion

En motion måste alltid vara bifogad med kallelsen till ett årsmöte. Brukligt är att vi håller vårt årsmöte under våren. När mötet närmar sig sätts lappar upp i trappuppgångarna med information om när senast vi kan mottaga en motion. Får vi inte in motionen i tid kan den komma att skjutas till nästkommande årsstämma.

Har du frågor eller funderingar kring inlämnande av en motion och när den behöver vara inne kan du kontakta styrelsen på info@urbilden.se.

Styrelsens ”svar” på en motion

Styrelsen lämnar alltid ett svar, ett så kallat yttrande på en motion. Detta yttrande följer också med i kallelsen. Detta då vi ofta har har information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Vi kan då rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vad motionen gäller och vilken information som vi i styrelsen har.

N

Nycklar

För mer information hänvisar vi till sidan Nycklar & Passagebrickor.

O

Ombud till årsmöte

Som medlem har man rätt att låta sig representeras av sin make, registrerad partner, sin sambo, annan medlem eller ställföreträdare för  annan medlem som ombud. Det sistnämnda innebär att ett ombud kan vara få fullmakt även från annan medlem att representera även dem.

Tänk på att ombudet måste ha en fullmakt från medlem. En fullmakt är en undertecknad handling som ger en person, fysisk eller juridisk, rätt att göra något för någon annans räkning.

Fullmakten ska innehålla lägenhetsnummer (1–3 siffror/ej fyrasiffrig), adress, namn samt personnummer samt namn och personnummer på den som innehar fullmakten. För mer information om lägenhetsnummer se här i medlemshandboken under lägenhetsnummer.

Man måste ange vad fullmakten avser, i detta fall rör fullmakten ett årsmöte. Exempel på text:

Fullmakt för årsmöte 2023 för <För- och efternamn samt personnummer> att vid årsmötet för bostadsrättsföreningen Urbilden den <datum> föra min/vår talan och utöva vår/min rösträtt. 

Sist men inte minst behöver fullmakten signeras med namnförtydligande. 

Ordnings- och trivselnegler

Ni hittar våra Ordnings- & Trivselregler HÄR.

Organisationsnummer

Bostadsrättsföreningen Urbildens organisationsnummer är 746000-2145.

P

Pantavgift

Föreningen tar ut en pantavgift på 1,0 % av prisbasbeloppet (pbb). Beloppet läggs på er hyresavi.

Parkering – boendeparkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan vi hänvisar till Malmö stads parkeringsplatser i området. Malmö stad erbjuder även så kallad boendeparkering. För mer information kring detta se Malmö stads hemsida.

Motorcyklar och mopeder klass I får inte parkeras på innergården.

Viktigt – Föreningen har parkeringsförbud på innergården men vid av- och pålastning har vi ett undantag från parkeringsförbjudet.  Dock ska fordonet flyttas när av- och pålastningen är slutförd.

Parkering – motorcyklar och mopeder klass I

Motorcyklar och mopeder klass I får inte parkeras på innergården.

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan vi hänvisar till Malmö stads parkeringsplatser i området. Malmö stad erbjuder även så kallad boendeparkering. För mer information kring detta se Malmö stads hemsida.

Porttelefon

Den som vill  koppla upp sig mot porttelefonsystemet har möjlighet att anmäla sitt telefonnummer, fastnummer eller mobilnummer, till oss. Om ni väljer att inte ”koppla upp” er innebär det också att ni själv tar ansvar för att släppa in era gäster och besökare.

Tänk på att anmäla vid ändringar. Glöm inte att ange namn, lägenhetsnummer, adress samt telefonnummer på den som ska kopplas till systemet. Detta görs med en felanmälan via Bredablick.

Användarinstruktioner för passage- & porttelefon

Klicka här för att ladda ner användarinstruktioner för föreningens passage- och porttelefonsystem i pdf-format.

Passagebricka

För mer information hänvisar vi till sidan Nycklar & Passagebrickor.

R

Radon

Ibland får vi frågor gällande mätning av radon i föreningens två fastigheter. Under maj månad 2019 gjordes en mätning som uppvisade värden på 20-30 Bq/m3.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3 vilket innebär att de värden som uppmätes hos oss ligger långt under riktvärdet för radon i inomhusluft och därmed finns det inget behov av en så kallad radonsanering.

Vill ni veta mer kring radon så hänvisar vi till Boverket och Malmö stad.

Renovering – vilka regler finns det?

Nya regler har tillkommit avseende renovering/förändring av lägenheten. Det innebär att förutom att man precis som tidigare, måste ansöka om tillstånd vid flytt av bärande väggar samt flytt av rör och ledningar, även behöver man ansöka om tillstånd för förändringar/flytt av icke-bärande väggar.

Vi hänvisar till sidan Om renovering där man kan hitta vad som gäller kring en renovering – förändring av lägenheten och även ladda ner ansökningsblanketten. 

Glöm inte att föreningen även kan ersätta byte av golvbrunn. Se under ”Golvbrunn” för vad som gäller.

Ordningsregler vid renovering

Informera grannar: Kommer man genomföra en renovering som kommer att höras under en längre tid – vilket då även innebär att dina grannar kan störas ska man sätta upp upp en tydlig lapp i de trapphus där man har grannar som kan bli störda. Här informerar man om att det pågår en renovering i lgh. X och att renoveringen kan komma att ta X lång tid. Ange gärna kontaktuppgifter till er själv eller hantverkare så att era grannar kan komma i kontakt med er om det är något de undrar över.

Lägg även ett mejl till styrelsen också så vet vi vad som är på gång om någon granne hör av sig.

Tider för renovering: Vardagar är det ok att renovera mellan kl. 07.00 – 20.00, dock inte sammanhängande tid. Helger bör man avvakta med oväsen till kl. 12.00 och avsluta 18.00. Tänk på att era grannar behöver få möjlighet till vila.

Röstberättigad på årsmöte

För att vara röstberättigad till ett årsmöte behöver man vara medlem eller vara ett ombud för en medlem. Varje medlem en röst. Är det två eller fler ägare till en lägenhet innehav man endast en röst – d.v.s. en röst per lägenhet.

Tänk på att röstberättigad är endast den medlem som har fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, det vill säga t.ex. att man måste betalat sin månadsavgift (eller fått beviljat anstånd) och det får inte heller finnas andra ärenden av vikt  där medlem inte skött sina skyldigheter enligt våra stadgar.

S

Samboskap

Precis som när man har en inneboende krävs det inget godkännande från föreningen eftersom man som ägare själv bor kvar i lägenheten.

Däremot vill vi att ni meddelar föreningen om att vem som flyttar in så att vi har en överblick över boende i föreningen.

Detta gör ni enklast genom att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.se med, förutom era uppgifter, er sambos förnamn och efternamn, telefonnummer samt eventuellt inflyttningsdatum. Detta så att vi även kan uppdatera trapptavlan, postfacket, tidningshållare samt porttelefonen.

Tänk också på att det är ni som ägare, enligt föreningens stadgar, som är ansvariga för de som vistas i er lägenhet så informerar er sambo om vilka trivsel- och ordningsregler som gäller i föreningen.

Statuskontroll

Föreningen utför inte tillsyn av lägenhet vid försäljning utan istället utförs en så kallad statuskontroll. Vid godkänd överlåtelse bokar mäklaren eller säljaren denna genom att kontakta Bredablicks kundtjänst.

Störningar

För mer information kring störningar ber vi er se föreningens ”Ordnings- & Trivselregler”.

Störningsjouren

För mer information kring störningar ber vi er se föreningens ”Ordnings- & Trivselregler”.

T

Taggar – passagebrickor

För mer information hänvisar vi till sidan Nycklar & Passagebrickor.

Tillsyn av lägenhet

Föreningen utför inte tillsyn av lägenhet vid försäljning utan istället utförs en så kallad statuskontroll. Vid godkänd överlåtelse bokar mäklaren eller säljaren denna genom att kontakta Bredablicks kundtjänst.

Trapphusen

Trapphusen ska hållas tomma och det innebär att det t.ex. inte är tillåtet med dörrmattor eller krukor i våra trapphus. Det är alltså inte heller tillåtet att förvara/ställa cyklar eller barnvagnar i trapphusen.

Först och främst för att allt onödigt materiel i trapphusen utgör en allvarlig brandrisk men också för att hålla en god arbetsmiljö vid städning.

Tänk också på att våra trapphus håller längre och även minimerar onödiga kostar om man inte törnar emot våra väggar och rädd om lägenhetsdörrar och räckena också.

Trapphusrenovering 2022–2023

Vår senaste trapphusrenovering avslutades 2023 och vi har fått nya fina och fräscha trapphus!

Vad som utförts:

 • målning av väggar, tak, handledare och räcken
 • lagning av trasig bakelit (den svarta randen nere vid trappstegen)
 • byte av våra armaturer till LED-belysning och rörelseaktiverade armaturer
 • byte av armaturer ovanför portdörrar till LED-belysning
 • byte av armaturer vid ingångarna till cykelkällarna till LED-belysning
 • byte armaturer vid Miljörummet – utanpå till LED-belysning
 • byte av källare- och vindsdörrar samt nya dörrstängare
 • byte av trapptavlor till nyare lite större och mer praktiska tavlor

De gamla armaturerna är undanplockade och kommer att förvaras här i föreningen om man under framtida renoveringar önskar återställa dem. I detta nu fanns det inte någon möjlighet att använda dem om vi samtidigt vill ha energisnåla alternativ som inte kostar föreningen en orimlig summa.

TV – digitalt grundutbud

Föreningen har ramavtal för grundutbudet via digital-tv med Tele2. Mer information om grundutbudet kan ni hitta på Tele2 hemsida.

Tvättstugorna

Varje fastighet har tillgång till 2 stycken tvättstugor vardera. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.

Utanför respektive tvättstuga finns bokningstavla och bokningen gäller då endast gäller för respektive tvättstuga. Tvättstugorna städas 1 gång i veckan men då vi alla gemensamt har ansvar för vår förenings allmänna ytor ska även du själv städa efter dig. Det innebär att du torkar av tvättmaskinerna, alltid tar bort ”luddet” i torktumlare samt torkskåp efter ditt tvättpass samt sopar och våtmoppar vid behov.

V

Väggar – renovering

Förändring av bärande väggar, icke-bärande väggar samt annan förändring av ventilation och ledningar kräver tillstånd från styrelsen. Se under ”Renovering” för mer information.

Värme i elementen

Föreningen ansvarar för de vattenburna element som finns i lägenheterna och för att dessa fungerar. Detta styrs från föreningens värmecentral och under hösten när det fortfarande kan vara varmt på dagen men snabbt bli kallt på kvällen så hinner systemet inte ställa om i riktigt samma takt.

Det innebär att det kan ta några dagar med låga temperaturen innan elementen sätts igång och det innebär också att det kan ta några dagar för huset att komma upp till önskad inomhustemperatur. Tänk på att det också kan ta lite längre tid för lägenheterna på de översta våningarna att värmas upp.

Övrigt:

 • som boende är det inte tillåtet att lufta sina element. Elementen i husen är sammankopplade och måste luftas samtidigt av vaktmästare. Att lufta elementen själv kan leda till att ens grannars element slutar fungera, och i värsta fall till vattenläcka.
 • elementens termostat måste vara fri. Ha därför inte möbler eller annat som kan skymma termostaten. För då kommer termostaten ange att värmen ökar varpå sensorerna sänker temperaturen och rummet kan då åter bli kallt.
 • även elementen ska stå fria för att få ut det mesta av den värmen de avger.

Å

Årsmöte

En gång om året håller brf Urbilden sitt årsmöte eller årsstämma som det också kallas. Ni kan hitta mer information kring detta i våra stadgar.

Ni kan även hitta mer information om hur det fungerar med ombud, biträde och röstberättigande på ett årsmöte här i medlemshandboken.

Årsmötesprotokoll

Vill ni ta del årsmötesprotokollen lägger ni ett mejl till oss på  info@urbilden.se.

Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags eller en ekonomisk förening – hit räknas bostadsrättsföreningar – räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Vårt räkenskapsår sträcker sig från 1/1-31-12.

Våra årsredovisningar hittar ni här för nedladdning.

Ö

Överlåtelse – försäljning lägenhet

Det är vår förvaltning, Bredablick Förvaltning, som ansvarar för handläggning av lägenhetsöverlåtelser inom föreningen. Överlåtelsen med ansökan om medlemskap/utträde ur föreningen skickas direkt till dem. Postadressen är:

brf Urbilden
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

Vi ber er även se här där ni och er mäklare kan hitta svar på många av de frågor som finns vid en försäljning.

Överlåtelseavgift

Föreningen tar enligt våra stadgar ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet (pbb) och föreningen har som policy att detta beloppet delas mellan säljare och köpare.

Säljare och köpare kan dock komma överens om annan uppdelning genom sitt överlåtelseavtal och då debiterar föreningen enligt detta avtal.

Överlåtelsefrågor – mäklarfrågor

Innan ni kontaktar styrelsen ber vi er se HÄR för mer information.