Meny Stäng

Medlemshandbok

Nedan hittar ni svar på många av de frågor som kan uppkomma vid boende i brf. Urbilden.

För mäklare att vi ett dokument med föreningsinformation som underlag vid försäljning av lägenhet i föreningen.

Under 2009/2010 samlade, Lantmäteriet på uppdrag av riksdagen in antal lägenheter/bostäder i Sverige. För att underlätta denna räkning fick varje lägenhet en fyrsiffrig kod, även kallad LM-kod (Lantmäteri-kod).

Det är denna kod som efterfrågas vid bland annat adressändring när de ber er ange ert lägenhetsnummer. Det vill säga, de frågar inte efter föreningens egna lägenhetsnumrering (som ni kan hitta på ert överlåtelseavtal).

LM-koden ingår således i ett nationellt register. Numret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Det saknar alltså mening om det inte används tillsammans med en adress.

LM-koden som är kopplad till er lägenhet kan ni enklast hitta genom att titta på trapptavlan i ert trapphus där koderna finns uppsatta.

För mer information om vad som gäller vid andrahandsuthyrning och hur man ansöker ber vi er se denna sida.

Observera: är ni lokalägare skall även ni ansöka om uthyrning i andrahand om ni upplåter er lokal till annan part för självständigt bruk. Observera för uthyrning av lokal med bostadsrätt finns det andra rutiner och regler att förhålla sig till. Kontakta styrelsen för att få mer information kring detta.

Här hittar ni vem som ansvarar för vad i föreningen. Ni kan även hitta denna information i föreningens stadgar.

Behöver ni nya avier ber vi er att kontakta vår förvaltare så hjälper dem er. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Ni ansöker om autogiro via får förvaltare Bredablick. Blankett för ansökan om autogiro hittar ni på deras hemsida.

Behöver ni hjälp med ovanstående ber vi er kontakta Bredablick. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Om medlem behöver stänga av el och/eller vattentillförsel till lägenheten vid reparation görs detta själv. Använder man sig av hantverkare så vet de oftast hur detta går till.

Behöver man hjälp av den tekniska förvaltaren står man själv för denna kostnad. Viktigt är att man informerar sina grannar i trappan minst 5 dagar innan om datum och tid vid planerade avstängningar. Man bör även informera styrelsen med ett mejl om att avstängning ska ske. Avstängning får inte ske flera dagar i följd utan att styrelsen gett sitt godkännande.

Om föreningen behöver stänga av el och/eller vatten informeras detta om i trapphuset i god tid.

Vid akuta åtgärder/händelser kan det dock ske att vatten och/eller el stängs av under en kortare period utan någon information hinner komma ut.

För att säkerställa att det inte sker person eller egendomsskador tillåter föreningen inte att man har blomlådor eller dylikt på utsidan av sin balkong.

Tänk också på att om ni har krukor stående på balkongen så ska dessa vara försedda med fat så att inte vatten rinner rakt ut på balkongfundamentet.

Det är viktigt att man förstår föreningens ordnings- och trivselregler även gäller på balkongen. Se fliken Ordning- & Trivselregler för mer information.

För balkongskydd se nedan.

Föreningen godkänner att man sätter upp balkongskydd i vit alternativt ljusgrå samt mörkblå skala. Vi godkänner även att man sätter upp balkongskydd i så kallad bambu som då är gulaktigt.

Vi godkänner inte att man använder flaggor som balkongskydd. Är ni osäkra på vad som gäller ber vi er lägga ett mejl till oss.

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan vi hänvisar till Malmö stads parkeringsplatser i området. Malmö stad erbjuder även så kallad boendeparkering. För mer information kring detta se Malmö stads hemsida.

Motorcyklar och mopeder klass I får inte parkeras på innergården.

Denna ska medlem själv teckna via sin hemförsäkring. Föreningen tecknar alltså inte detta för sina medlemmar.

Enligt våra stadgar ska lägenhetsinnehavaren/-arna själv se till så att det finns en fungerande brandvarnare i lägenheten. Detta är alltså inget som föreningen ombesörjer.

Föreningen har inte något gemensamt avtal för bredband/fiber utan utan det står boende/medlemmen fritt att välja att teckna avtal med valfritt bolag.

Lägenheterna är dock förbereda för bredbandsuppkoppling via Com Hem, medlem tecknar själv avtal med dem.

Föreningen har cykelkällare, som ni hittar i båda fastigheterna (närmast innergården). Här kan ni även ställa eventuell barnvagn.

Vill ni ha er cykel på innergården ska ni tänk på att ställa cyklar vid cykelställen som finns. Är det fullt i ett ställ finns det oftast tomma platser vid fasaden mot Sofielundsvägen.

För att minska onödigt slitage ser vi gärna att inga cyklar står mot fasad eller räcken till källarnedgångarna. Det är också helt förbjudet att låsa fast sin cykel vid stuprören och att ställa sina cyklar vid krukorna vid miljörummet.

På grund av brandrisk får dörrmattor absolut inte ligga ute i trapphuset.

Vill ni betala månadsavgiften via e-faktura ber vi er att kontakta Bredablick för mer information.

Innan man gör felanmälan gällande elavbrott kontrollerar man att det inte är ett större avbrott i området. Detta gör man genom att kontakta E.on. Vid elavbrott endast i föreningens fastigheter görs felanmälan till Bredablick.

Tänk på att det är föreningen som äger och ansvara för elementen (radiatorerna) även de som finns inne i våra lägenheter.

Tänk även på att föreningen inte godkänner att man installerar vattenburen handdukstork (samt vattenburen golvvärme). Vill ni ha mer information om vad som gäller avseende element ber vi er att kontakta oss.

Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus/en fastighet. Ni hittar sammanfattningen avseende vår energideklaration HÄR samt i våra informationstavlor i trapphusen. Vill ni se energideklarationen i sin helhet ber vi er att ni kontaktar oss på info@urbilden.se.

där föreningen har underhålls- och reparationsansvar gör ni till vår tekniska förvaltare. Ansvarsfördelningen hittar ni i dokumentet ovan “Ansvarsfördelning bostadsrätt”. Det som medlem själv har ansvar att åtgärda beställs själv hos valfri hantverkare.

Felanmälningar där föreningens står som underhålls- och reparationsansvarig görs till vår förvaltare. Se <Ansvarsfördelning bostadsrätten> om ni är osäkra. Om ni fortfarande är osäkra efter detta ber vi er lägga ett mejl till oss med er förfrågan. Föreningen är inte betalningsskyldig för arbeten beställda av annan än av förvaltaren/vaktmästare och styrelse. Är ni osäkra och ändå beställer ni tjänster utan att rådfråga styrelsen kan kostnaden komma att läggas på er.

Ni är välkomna att även felanmäla sådant som ni själv är ansvariga för till Bredablick men detta kan självklart också beställas hos valfri hantverkare då ni själv är kostnadsansvariga för dessa arbeten.

Ni kan självklart även använda er av Bredablick även om det inte gäller en felanmälan, t.ex. om ni vill ha hjälp med installation av ny kran. Tips; tänk på att denna kostnad står ni för själv så be om kostnadsförslag från Bredablick eller annat företag/hantverkare innan ni använder deras tjänster.

Har ni fest eller festligheter gäller nedanstående tider.

 • söndag – torsdag fram till kl. 22:00 samt
 • fredag & lördag fram till kl. 01:00

Ska ni ha en regelrätt fest så tänk på att det kan vara en trevlig gest att informera grannar om att festen och att de gärna får säga ifrån direkt till er om ljudnivån skulle bli för hög. Detta gör ni enklast genom att sätta upp lapp i trapphuset.

Enligt Folkbokföringslag (1991:481) §§ 6-7 skall man folkbokföras på den adress där man tillbringar den största del av sin dygnsvila. Så glöm inte att båda folkbokföra dig och göra en adressändring när du flyttar till föreningen. Detta gäller även för inneboende och för sambos om det kan anta att de kommer att tillbringa största delen av sin tid i lägenheten.

Är det så att du av någon anledning inte har möjlighet att folkbokföra dig i din lägenhet ber vi dig kontakta styrelsen med information om detta.

Innan ni gör felanmälan gällande elavbrott ber vi er kontrollera så att det inte är ett större avbrott i området. Detta gör man genom att kontakta E.on.

Om ni undrar över värme i era element ber vi er se längre ner under rubriken ”Värme i elementen”.

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Länsförsäkringar. Medlem i föreningen tecknar själv hemförsäkring samt bostadsrättstilläggsförsäkring.

Vid andrahandsuthyrning bör man se till så att hyresgästen har hemförsäkring.

De flesta i föreningen har bytt från gasspis till elspis men för de som vill ha gasspis är detta inga problem då föreningen fortfarande har gasledningar kopplade till lägenheterna.

För att koppla in en gasspis behöver ni göra två saker:

 1. kontakta en auktoriserad gasinstallatör som hjälper dig installera gasspisen. Observera – detta får man INTE göra själv utan SKA göras av auktoriserad/behörig gasinstallatör.
 2. kontakta E.on. för gasavtal.

Föreningen får inte någon automatisk information från annan källa vid giftermål. Därför ber vi er att informera oss snarast möjligt så att vi kan uppdatera vår information och lägga in er partners uppgifter i trapptavla, postbox, tidningshållare samt telefonnummer till porttelefon.

Detta gör du som ägare enklast genom att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.se med er partners för- och efternamn samt telefonnummer och vid behov även när det är tänkt att er partner flyttar in.

Tänk också på att det är ni som ägare, enligt föreningens stadgar, som är ansvariga för de som vistas i er lägenhet så informerar er sambo om vilka trivsel- och ordningsregler som gäller i föreningen.

Viktigt – Grillplatsen är INTE avsedd för att hålla större fester utan för enklare och lugnare sammankomster med mindre antal deltagare, ca. 10 personer (exklusive barn). Musik tillåts inte. Dessa regler gäller oavsett vad din sammankomst gäller.

Har ni frågor eller funderingar kring bokningen/användningen av grillplatsen kan ni kontakta oss. När ni bokar godkänner ni att ni förstår och följer föreningens regler.

För bokning av grillplatsen gäller följande tider:

 • söndag till torsdag mellan kl. 10.00 till kl. 22.00,  ljudnivån sänks redan vid 20.00.   
 • fredag till lördag mellan kl. 11.00  till kl. 24.00         

Observera att dessa tider gäller för bokning av grillen och vid sammankomster. Vill man bruka grillplatsen för att äta sin frukost i lugn och ro är det självklart helt okej att göra detta innan ovanstående tider. Bokningslista för grillplatsen finns i “kuddlådan”.

Respektera tiderna och ordningsreglerna, visa hänsyn till era grannar och kom ihåg att städa efter er! För att spara på miljö så ber vi er att lägga glasflaskor samt plastförpackningar i anvisade kärl i miljörummet.

Tänk även på att hålla er till grillplatsen, det vill säga gräsmattorna är inte till för att användas som festutrymmen. Det är okej att spela utomhusspel men dessa ska hålla en lagom ljudnivå och får inte innebära att övriga boende inte kan vistas på gräsmatta/innergård.

Glöm inte att gästtoalett finns vid samma utrymme som hobbyrummet. Även här gäller det att ni städar efter er.

Som boende har man ansvar för att se till så att det inte blir stopp i golvbrunnen på toaletten. Ett stopp kan leda till stora skador både hos dig men även hos dina grannar.Vilket i sin tur leder till stora onödiga kostnader för både dig, grannar och för föreningen.

De moderna golvbrunnarna är enkla att rengöra så nedan hittar ni endast en beskrivning på hur man rengör golvbrunnar i gjutjärn.

Har man den gamla sortens golvbrunn är det enklast att rengöra med hjälp av en gammal tandborste eller dylikt. Det kan verka krångligt men när man väl gjort den en gång så går det snabbt och är enklare än vad man tror.

Rekommendationen är att detta görs en gång i månaden men det kan självklart göras oftare om man vill så.

 1. Lyft av gallret från golvbrunnen. Vill du använda rengöringsmedel skall du välja något som inte är frätande. Pulvertvättmedel kan också fungera bra.
 2. Ha gärna hushållspapper eller soppåse till hands där du kan lägga eventuell smuts. 
 3. Du börjar med att rengöra den ytan som du ser. Enklast är om du borstar bort och lyfter bort eventuell smuts med tandborste eller dylikt.
 4. Därefter behöver du ta bort vattenlåset, det vill säga den lilla vita pluggen som sitter där. Detta för att kunna komma åt och rengöra där vattnet rinner ut. Här det enklast att komma åt med tandborste. Här kan ibland finnas kvarvarande hår som behöver ”lyftas” ut.

Under tiden du rengör kan du med fördel spola med vatten då och då för att få till rent vatten så att du ser att du kommit åt.

Ett tips för dem som har långt hår är att införskaffa en så kallad ”hårfälla”. Den går även under andra namn men om ni söker på detta så får ni upp vad det handlar om. Det är ett filter som man lägger handfat, badkar och även diskho som fångar upp hår och annat som man inte vill ha ner i avloppet.

Viktigt: för att föreningen skall ersätta enligt nedan behöver ni läsa detta dokument.

Enligt tidigare taget stämmobeslut står föreningen för byte av golvbrunn. Vill man själv utföra byte av golvbrunn kan man ansöka om ersättning från föreningen. Från och med 2019 ligger denna ersättning på upp till 5 000 kr. Det innebär att föreningen inte kan betala ut mer än vad själva golvbrunnsbytet kostat (det som står specificerat på fakturan) och inte mer än upp till 5 000 kr.

Ansökan om ersättning skall komma in till oss senast 6 månader efter utfört arbete. 

Som medlem/boende i brf. Urbilden har man tillgång till vår gästtoalett. Observera att det endast handlar om en toalettstol samt vask. Dock kan det vara användbart vid vistelse på uteplatsen eller vid toalettrenovering i lägenheten.

Gästtoaletten är beläget i källarplan i fastigheten på Sofielundsvägen och ingång sker via innergården. Dörrarna är låsta men öppnas med er portnyckel.

Tänk att ni står på innergården och tittar mot fastigheten på Sofielundsvägen, titta sen längst ner till vänster (närmast Lantmannagatan). Här ser ni en källarnedgång med gallerdörr. Gå igenom denna dörr och titta direkt till vänster – öppna dörren – gå in några steg och titta till vänster igen. Här hittar ni gästtoaletten.

Viktigt: det är vi medlemmar/boende som själv sköter om vår gästtoalett och ser till så att där är rent och fint.

Föreningen godkänner inte installation av vattenburen handdukstork i toaletten. Detta då det återkommande visat sig att handdukstorkar installerats felaktigt, inte fungerar och därefter har den felaktiga installationen lämnats utan åtgärd.

Föreningen är alltså inte ansvarig för egen installerad handdukstork som inte fungerar utan tar endast ansvar för av föreningen installerat element/radiator.

Som medlem/boende i brf. Urbilden har man tillgång till vårt ”hobbyrum”. Detta finns beläget i källarplan i fastigheten på Sofielundsvägen och ingång sker via innergården. Dörrarna är låsta men öppnas med er portnyckel.

Regler för Hobbyrummet

Tider*
Vardagar: 09.00-20.00
Helger: 12.00-20.00

 • Hobbyrummet inte är gjort för grövre arbete med hög ljudnivå och/eller starka dofter från färg och andra vätskor.
 • Det är vi medlemmar/boende som själv sköter om vårt hobbyrum och ser till så att där är rent och fint. Tänk på att inte lämna värdesaker /saker som ni är rädda om i hobbyrummet. 
 • Är det så att det ni ”pysslar” med i hobbyrummet varken för ljud ifrån sig och är ”doftfritt” är ni välkomna att använda det utöver ovanstående tider.

*Hitta till hobbyrummet: Tänk att ni står på innergården och tittar mot fastigheten på Sofielundsvägen, titta sen längst ner till vänster (närmast Lantmannagatan). Här ser ni en källarnedgång med gallerdörr. Gå igenom denna dörr och titta direkt till höger – här hittar ni hobbyrummet.

Vi passar även på att nämna att ni hittar föreningens gästtoalett genom dörren som är till vänster.

Precis som vid samboskap krävs det inget godkännande från föreningen eftersom man som ägare bor kvar i lägenheten. Se här vad som gäller för att det ska räknas som inneboende och inte som en andrahandshyresgäst.

Däremot vill vi att ni meddelar föreningen om att vem som flyttar in så att vi har en överblick över boende i föreningen. Vill ni att er inneboende ska ha möjlighet att öppna porttelefonen anger ni detta samt det telefonnummer  som ska kopplas in. Detta gör ni enklast genom att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.se med er inneboendes förnamn och efternamn samt när det tänkt att er inneboende flyttar in.

Föreningen uppdaterar inte trapptavla, postboxen samt tidningshållaren men självklart godkänner vi att ni själv sätter upp namn på er inneboende på postbox och tidningsstället. Detta ska dock göras snyggt och prydligt.

Tänk också på att det är ni som ägare, enligt föreningens stadgar, som är ansvariga för de som vistas i er lägenhet så informera er inneboende om vilka trivsel – och ordningsregler som gäller i föreningen.

Innergården
Även för vistelse på innergården s gäller det att man respekterar sina grannar och tänker på ljudnivån, se under Ordning & Trivselregler för mer information.

Viktigt – innergården, det vill säga våra gräsmattor får inte användas för sammankomster, det vill säga som “festutrymme”. Då bokas grillplatsen, se under <Grillplatsen> för vad som gäller för bokning av den.

Om ni har en katt som vistas ensam på er balkong och balkongen är mer än 5 meter över marken så måste ni näta in balkongen. Detta följer av Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser för katter.

Det innebär att styrelsen i sig inte har några förbehåll gällande uppsättning av kattnät – dock vill vi att ni kontaktar oss innan. Detta för att det rent tekniskt är så att kattnätet måste fästas i balkongkonstruktionen och så fort en tillbyggnad innebär att man gör åverkan på balkong och/eller fasad krävs tillstånd från styrelsen.

Men vi ber er att läsa nedan för mer information kring kattnät innan ni kontaktar oss för tillstånd. 

 • Vi godkänner att man fäster kattnätet i balkongkonstruktionen – både sin egen balkong och eventuell balkong ovanför (dock ska detta kommuniceras med grannen ovanför och göras utan att det blir till men för grannen).
 • Vi godkänner inte att man gör åverkan på fasaden – först och främst för att det helt enkelt inte är nödvändigt att fästa kattnät i fasaden.

Vi vill att det kattnät som används ska vara så diskret som möjligt och att övrig eventuell konstruktion inte heller ska inverka på fasaden och balkongens utseende för mycket. Se gärna hur andra medlemmar gjort i föreningen och fråga då styrelsen om detta är ett godkänt sätt att sätta upp kattnät.

Vi är medvetna om att ni som bor överst, det vill säga inte har en ”balkonggranne” ovanför behöver stabilare konstruktioner för att fästa nätet. Vilket vi då godkänner – dock gäller det samma som ovan – det vill säga att man ska göra det med omsorg och se så att konstruktionen inte inverkar på fasaden och balkongens utseende för mycket.

Tänk på att det vanligtvis inte krävs något bygglov för ett vanligt kattnät som fästs i tak eller i balkongen ovanför. Ett bygglov kan bli aktuellt om man planerar tak eller andra speciallösningar – hör med fackman samt med styrelsen om ni ämnar sätta upp någon speciallösning.

Om ni inte ber om tillstånd eller inte beviljas tillstånd (t.ex. om den konstruktionen ni ämnar använda gör åverkan på fasad) men ändå sätter upp nätet kan bostadsrättsföreningen komma att kräva att ni ska nedmontera nätet.

Vi får oftast frågan om vi vet vilka det fyrsiffriga lägenhetsnumret är även kallad LM kod (Lantmäteriets kod). Föreningen har sina egna lägenhetsnummer (1-3 siffror) och det hittar du bland annat i ditt överlåtelseavtal.

Däremot finns det även en så kallad LM-kod. Detta handlar om att Lantmäteriet, på uppdrag av riksdagen, under 2009/2010 samlade in antal lägenheter/bostäder i Sverige. För att underlätta denna räkning fick varje lägenhet en fyrsiffrig kod.

LM-koden ingår således i ett nationellt register. Numret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Det saknar alltså mening om det inte används tillsammans med en adress.

LM-koden använder ni vid era kontakter med företag och myndigheter, till exempel Skatteverket, Bolagsverket, och vid adressändring. 

Just Din LM-kod hittar du nere i trapptavla.

Medlemsansökan/ansökan om utträde handhas av vår förvaltare, Bredablick Förvaltning. Ansökan skickas till:

brf Urbilden
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

Du/Ni som medlem/-mar i brf. Urbilden har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman (årsmötet). Dessa kallas för motion. Enligt våra stadgar ska en motion alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Så här skriver du en motion

Det finns inget regelverk för hur en motion skall skrivas och formuleras men nedan anger vi vad man behöver tänka på när man skriver en motion.

 1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om, inled med att berätta om bakgrunden till exempel:
  • anledningen till att du/ni skriver motionen
  • problemställningen
  • vilka fördelar som kan uppnås
  • konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du/ni tycker att årsstämman ska ta. 
 3.  Skriv eventuella frågor i motionen angående det du/ni motionerar om, direkt riktad till styrelsen. Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista och gärna numrerade.

 4. Motionen avslutas med att du/ni själv föreslår ett beslut som du/ni tycker att årsstämman ska ta och varför man ska ta detta beslut. Tänk på att ni kan ge ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället.

 5. Lägg gärna in i motionen att om det finns några frågor så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig/er.

 6. Skriv under dokumentet med ditt/era namn, samt datum på när motionen lämnats in.
 7. Motionerna skall lämnas i vår postbox eller ges till styrelsen personligen. Lägger ni den i vår postbox, på Sofielundsvägen 48a (1/2 trappa upp), får ni gärna lägga ett mejl till oss att så är gjort. Våra kontaktuppgifter hittar ni här.

När styrelsen senast behöver fått in er motion

En motion måste alltid vara bifogad med kallelsen till ett årsmöte. Brukligt är att vi håller vårt årsmöte innan mars månads utgång, vilket innebär att kallelse skickas ut någon gång i februari månad. För att styrelsen ska ha möjlighet att behandla motionen och få med den i kallelsen till innevarande årsstämma behöver vi därför ha fått in den senast den 31/1. Får vi inte in motionen i tid kan den komma att skjutas till nästkommande årsstämma.

Har du frågor eller funderingar kring inlämnande av en motion och när den behöver vara inne kan du kontakta styrelsen på info@urbilden.se.

Styrelsens ”svar” på en motion

Styrelsen lämnar alltid ett svar, ett så kallat yttrande på en motion. Detta yttrande följer också med i kallelsen. Detta då vi ofta har har information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Vi kan då rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vad motionen gäller och vilken information som vi i styrelsen har.

Innan ni kontaktar styrelsen ber vi er se här för mer information.

Föreningen tar ut en pantavgift på 1,0 % av prisbasbeloppet (pbb). Beloppet läggs på er hyresavi.

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan vi hänvisar till Malmö stads parkeringsplatser i området. Malmö stad erbjuder även så kallad boendeparkering. För mer information kring detta se Malmö stads hemsida.

Motorcyklar och mopeder klass I får inte parkeras på innergården.

Viktigt – Föreningen har parkeringsförbud på innergården men vid av- och pålastning har vi ett undantag från parkeringsförbjudet.  Dock ska fordonet flyttas när av- och pålastningen är slutförd.

Motorcyklar och mopeder klass I får inte parkeras på innergården.

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan vi hänvisar till Malmö stads parkeringsplatser i området. Malmö stad erbjuder även så kallad boendeparkering. För mer information kring detta se Malmö stads hemsida.

Ibland får vi frågor gällande mätning av radon i föreningens två fastigheter. Under maj månad 2019 gjordes en mätning som uppvisade värden på 20-30 Bq/m3.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3 vilket innebär att de värden som uppmätes hos oss ligger långt under riktvärdet för radon i inomhusluft och därmed finns det inget behov av en så kallad radonsanering.

Vill ni veta mer kring radon så hänvisar vi till Boverket och Malmö stad.

Viktigt: Vid renovering av kök och toalett där våtrumsarbete ingår skall alltid styrelsen informeras. Tänk på att använda auktoriserade företag. Hör gärna med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för just dig.

Informera grannar: Kommer man genomföra en renovering som kommer att höras och förmodligen även störa grannarna under en tid så skall man sätta upp upp en tydlig lapp i de trapphus där man har grannar som kan bli störda. Här informerar man om att det pågår en renovering i lgh. X och att renoveringen kan komma att ta X lång tid. Ange gärna kontaktuppgifter till er själv eller hantverkare så att era grannar kan komma i kontakt med er om det är något de undrar över.

Lägg även ett mejl till styrelsen också så vet vi vad som är på gång om någon granne hör av sig.

Tider för renovering: Vid renovering gäller självklart lite andra tider för oväsen. Vardagar är det ok att renovera mellan kl. 07.00 – 20.00, dock inte sammanhängande tid. Helger bör man avvakta med oväsen till kl. 12.00 och avsluta 18.00. Tänk på att era grannar behöver få möjlighet till vila.

Precis som när man har en inneboende krävs det inget godkännande från föreningen eftersom man som ägare själv bor kvar i lägenheten.

Däremot vill vi att ni meddelar föreningen om att vem som flyttar in så att vi har en överblick över boende i föreningen. Detta gör ni enklast genom att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.se med er sambos förnamn och efternamn samt när det tänkt att er sambo flyttar in.  Då k uppdaterar vi även namnskyltar i trapptavlan, lägenhetsdörr samt tidningshållare. Vill ni även att er sambo ska ha möjlighet att använda porttelefoner anger ni även er sambos telefonnummer.

Tänk också på att det är ni som ägare, enligt föreningens stadgar, som är ansvariga för de som vistas i er lägenhet så informerar er sambo om vilka trivsel- och ordningsregler som gäller i föreningen.

Vid försäljning av lägenhet skall en statuskontroll av lägenheten utföras. Vid godkänd överlåtelse bokar mäklaren eller säljaren genom att kontakta  Bredablicks kundtjänst.

Den första frågan de flesta brukar ställa är vad som räknas som en störning?: Rent generellt kan man säga att när man bor i flerfamiljshus får man räkna med att det förekommer visa ljud på en viss ljudnivå. Detta är något man helt enkelt får räkna med när man bor i lägenhet.

Vad kan då vara en störning?: Det kan handla om att det förekommer höga ljud, såsom hög musik eller att det låter som om din granne ständigt renoverar, hotfullt beteende eller olämpligt beteende eller att det förekommer högljudda fester på innergården eller på din grannes balkong.

Handlar det alltid om att det är en störning bara för att man blir störd?: Nej, man får helt enkelt avgöra från fall till fall. Är styrelsen osäkra på om något ska definieras som en störning har vi även jurister till vår hjälp.

Att man är osäker på om det är en störning innebär inte att man inte ska kontakta styrelsen utan det är alltid bättre att informera oss och höra kring eventuella åtgärder.

Att själv säga ifrån: Har ni en granne/-ar som ni tycker stör rekommenderar styrelsen att man själv tar ett samtal med sin granne. Kommunikation grannar emellan brukar faktiskt lösa de flesta störningsproblem.

Kontakta styrelsen: Men om ni upplever att ni inte blir hörsammade och/eller störningarna fortsätter eller är av den grad att det inte går att åtgärda genom ett samtal med sin granne vill vi gärna att ni kontakta oss och informerar om vad som skett. Annars har styrelsen ingen möjlighet att se över eventuella åtgärder!

Om störningsjouren: Det går även att använda jouren som en så kallad störningsjour. Denna når ni via vår förvaltnings kundtjänstnummer. Det går inte att använda störningsjouren anonymt – dock får inte den/dem som stör någon information om vem som ringt jouren.

Använder ni er av störningsjouren kräver vi även att ni lägger ett mejl till info@urbilden.se och informerar om vad som skett. Detta för att styrelsen ska ha möjlighet att fånga upp det som skett.

Viktigt att notera: Det finns en skillnad med det som ses som störningar och det som anses vara hotfullt. Vid hotfulla situationer ber vi er själv avgöra om ni vill använda jouren eller om ni finner det mer lämpligt att kontakta polisen.

Vid sådana händelser ber vi er också att snarast möjligt informera styrelsen om vad som skett. Det går även bra att kontakta vår fastighetsförvaltare som då tar kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Vad gör styrelsen vid störningar: Styrelsen ansvar är att motverka och åtgärda störningar. Beroende på om det anses vara en störning och vilken form av störning som avses finns det olika tillvägagångssätt. Vill ni har mer allmän information kring detta ber vi er att kontakta oss.

Föreningen utför inte längre tillsyn av lägenhet vid försäljning utan istället utförs så kallad statuskontroll.

Vid försäljning av lägenhet skall en statuskontroll av lägenheten utföras. Vid godkänd överlåtelse bokar mäklaren eller säljaren denna genom att kontakta Bredablicks kundtjänst.

Föreningen har ramavtal för digital-tv med Tele2. Mer information om grundutbudet kan ni hitta på Com Hems hemsida.

Varje fastighet har tillgång till 2 stycken tvättstugor vardera. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. I en av tvättstugorna finns även mangel.

Utanför respektive tvättstuga finns bokningstavla och bokningen endast gäller för en tvättstuga. Tvättstugorna städas 1 gång i veckan men eftersom detta är ett gemensamt utrymme är det väldigt viktigt att ni också städar efter er.

Föreningen ansvarar för de vattenburna element som finns i lägenheterna och för att dessa fungerar. Detta styrs från föreningens värmecentral och under hösten när det fortfarande kan vara varmt på dagen men snabbt bli kallt på kvällen så hinner systemet inte ställa om i riktigt samma takt.

Det innebär att det kan ta några dagar med låga temperaturen innan elementen sätts igång och det innebär också att det kan ta några dagar för huset att komma upp önskad inomhustemperatur. Tänk på att det också kan ta lite längre tid för lägenheterna på de översta våningarna att värmas upp.

Övrigt:

 • vi ser gärna att man inte luftar sina element själv om man inte är säker på att man kan stänga det igen. Annars finns tyvärr risken att det kan uppstå vattenskador.
 • om du ändå vill lufta elementet så se till att det inte kommer ut något vatten, eftersom du då tar vatten från vårt slutna system (som då måste fyllas på).
 • elementens termostat måste vara fri. Ha därför inte möbler eller annat som kan skymma termostaten. För då kommer termostaten ange att värmen ökar varpå sensorerna sänker temperaturen och rummet kan då åter bli kallt.

En gång om året, oftast i mars månad håller brf. Urbilden årets viktigaste möte, det vill säga, sitt årsmöte eller årsstämma som det också kallas.

Kallelse kommer enligt våra stadgar ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan ett årsmöte.

Vill ni som medlem ta del årsmötesprotokollet är det bara att lägga ett mejl till föreningen på info@urbilden.se så skickar vi detta till er.

Föreningens årsredovisningar hittar ni här för nedladdning.

Det är vår förvaltare, Bredablick Förvaltning, som ansvarar för handläggning av lägenhetsöverlåtelser inom föreningen. Överlåtelsen med ansökan om medlemskap/utträde ur föreningen skickas till förvaltaren. Adressen är:

brf Urbilden
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

Tänk också på att boka in tid för statuskontroll och gör detta i god tid innan överlåtelsen – gärna redan när ni bestämt er för att sälja er lägenhet.

För mer information om vanligt ställda frågor vid försäljning ber vi er se här där ni även hittar ett matnyttigt dokument med information om föreningen.

Föreningen tar enligt våra stadgar ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet (pbb) och föreningen har som policy att detta beloppet delas mellan säljare och köpare.

Säljare och köpare kan dock komma överens om annan uppdelning genom sitt överlåtelseavtal. Då detta avtal är godkänt av båda parter debiterar föreningen enligt det som avtalas mellan parterna.