Valberedningen

  • Är du intresserad av styrelsearbete?
  • Vill du veta mer om vad styrelsearbete innebär?
  • Vill du vara med och påverka vad som händer i föreningen?
  • Är du nyfiken på vad du kan bidra med?

Vi i valberedningen vill i så fall gärna att du kontaktar oss, så får vi möjlighet att berätta mer! Detta gör du enklast genom att mejla oss på valberedningen@urbilden.se.

PS – Styrelsearbete är ett ypperligt sätt att öka dina kunskaper och därmed även ditt CV!

Nuvarande valberedning

Valberedningen består av Fredrik Kjellgren.