Integritetspolicy

Bostadsrättsföreningen Urbilden med organisationsnummer 746000-2145 är en bostadsrättsförening beläggen i Malmö.  Vår webbplatsadress är; https://urbilden.se. För mer information kring GDPR kontakta styrelsen på info@urbilden.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer frånoch med den 25 maj 2018. Det innebär att brf Urbilden på detta sätt informerar våra medlemmar, deras hyresgäster och övriga boende om vad bostadsrättsföreningen har för information om er och varför.

1. Bostadsrättsföreningen Urbilden

En bostadsrättsförening skall uppfylla de krav som finns i olika lagrum, såsom bland annat Bostadsrättslagen. Det innebär att bostadsrättsföreningen har rätt enligt lag ska föra ett så kallat lägenhetsregister. Det innebär även lagstadgad rätt att delge dessa uppgifter med vår förvaltare, se nedan för mer information.

1.1 Styrelsen

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Urbilden har tillgång till de personuppgifter som finns hos Bredablick samt fysiskt på plats hos bostadsrättsföreningen. För att minimera antal personen som handskas med dessa personuppgifter är det först och främst ordförande samt ekonomiansvarig i föreningen som handskas med dessa uppgifter.

Värt att veta är att även om en styrelse inte har en reglerad tystnadsplikt ska man alltid agera inom ramen för god moral och etikett. Därtill gäller inte offentlighetsprincipen för en bostadsrättsförening vilket också innebär att en styrelse inte är skyldiga att ge ut vilken form av information som helst till den som frågar. Vi agerar dock under andra lagar och är man intresserad av att se vilka dessa är ber vi er att se Bolagsverkets hemsida.

1.2 Andra parter

Bostadsrättsföreningen Urbilden förvaltas av en teknisk och ekonomisk förvaltning, Bredablick Förvaltning. Det innebär att vi tecknat ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med vår förvaltare för att ge dem möjlighet att bl.a. föra lägenhets- och kundregister.

2. Kontaktuppgifter – Personuppgifter

Inga personuppgifter samlas för nuvarande in genom vår hemsida.

2.1 Information personuppgifter – medlemskontakt

För att styrelsen och vår förvaltare ska kunna kommunicera med medlemmar och andra boende samlas medlemmarnas e-postadresser in automatiskt av vår e-postklient vid kontakt med föreningen. Vid behov samlas även personuppgifter såsom namn, telefonnummer och lägenhetsnummer också in.

2.2 Lägenhetsregister

Övriga uppgifter såsom namn, lägenhetsnummer, personnummer finns lagrat inom ramen för det en bostadsrättsföreningen lagningen måste spara och arkivera. Vi lyder under våra stadgar samt lagar och förordningar. Är ni intresserade av att se vilka dessa är hänvisar vi till Bolagsverkets hemsida.

Även vår förvaltning har lagstadgade krav på hantering av personuppgifter och mellan vår förvaltning och brf Urbilden finns ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

2.3 E-postlista

Bostadsrättsföreningen Urbilden har sedan tidigare en så kallad e-postslinga där de medlemmar som gett samtycka till att de vill ha e-postutskick såsom till exempel vårt nyhetsbrev “Urbilden Nytt”, finns med. För nuvarande är inte listan i bruk.

3. Hemsida

3.1 Media

Medier laddas endast upp av hemsidans administratör. Media, såsom bild och text har tagits fram av styrelse eller annan som gett sitt tillstånd för publicering och för brf Urbilden att använda informationen.

3.2 Kontaktformulär

Används för närvarande inte på vår hemsida. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att vi länkar vi till vår förvaltares kontaktformulär. Mellan vår förvaltning och brf Urbilden finns ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

3.3 Analys

Bostadsrättsföreningen Urbilden samlar inte in någon data via denna hemsida.

4. Sociala kanaler

Bostadsrättsföreningen Urbilden har en öppen Facebook sida där det står en fritt för var och en att gilla och följa. Information som finns på denna sida är öppen för alla att se. Vi samlar dock aldrig in någon information via denna sida om det inte uttryckligen är nödvändigt för att vi ska kunna åtgärda eventuell information som lämnats där.

5. Vår kontaktinformation

Ni kan nå bostadsrättsföreningen Urbilden via kontaktuppgifterna ni hittar på denna sida.