Meny Stäng

Integritetspolicy

Bostadsrättsföreningen Urbilden med organisationsnummer 746000-2145 är en bostadsrättsförening beläggen i Malmö. Vår GDPR ansvarige i styrelsen är Sofia Carpanetti, ledamot. Vår webbplatsadress är; https://urbilden.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer frånoch med den 25 maj 2018. Det innebär att brf. Urbilden på detta sätt informerar våra medlemmar, hyresgäster och övriga boende om vad bostadsrättsföreningen har för information om er och varför.

1. Bostadsrättsföreningen

En bostadsrättsförening skall uppfylla de krav som finns i olika lagrum, såsom bland annat Bostadsrättslagen. Det innebär att bostadsrättsföreningen har rätt att föra ett så kallat lägenhetsregister. Det innebär även lagstadgad rätt att delge dessa uppgifter med vår förvaltare, se nedan för mer information.

1.1 Styrelsen

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Urbilden har tillgång till de personuppgifter som finns hos Bredablick samt fysiskt på plats hos bostadsrättsföreningen. För att minimera antal personen som handskas med dessa personuppgifter är det först och främst ordförande samt ekonomiansvarig i föreningen som handskas med dessa uppgifter.

Värt att veta är att även om en styrelse inte har en reglerad tystnadsplikt ska man alltid agera inom ramen för god moral och etikett. Därtill gäller inte offentlighetsprincipen för en bostadsrättsförening vilket också innebär att en styrelse inte är skyldiga att ge ut vilken form av information som helst till den som frågar. Vi agerar dock under andra lagar och är man intresserad av att se vilka dessa är ber vi er att se Bolagsverkets hemsida.

1.2 Annan part

Bostadsrättsföreningen Urbilden förvaltas av Bredablick Förvaltning. Det innebär att vi tecknat ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med vår förvaltare för att ge dem möjlighet att föra lägenhets- och kundregister.

2. E-postlista

Bostadsrättsföreningen Urbilden har sedan tidigare en så kallad e-postslinga där de medlemmar som gett samtycka till att de vill ha e-postutskick såsom till exempel vårt nyhetsbrev “Urbilden Nytt”, finns med. För nuvarande är inte listan i bruk.

3. Hemsidan

3.1 Media

Medier laddas endast upp av hemsidans administratör.

3.2 Kontaktformulär

Används för närvarande inte på vår hemsida. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att vi länkar vi till vår förvaltares kontaktformulär. Här har vi upprättat ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

3.3 Analys

Bostadsrättsföreningen Urbilden använder oss av Google Analytics för att kunna se statistik över antal besökare för att på sätt avgöra nyttan av att hålla en hemsida för medlemmarna. Vi samlar inte in några andra uppgifter än antal besökare och från och med den 25 maj 2018 kommer dessa uppgifter nollställas var fjortonde (14) månad.

4. Sociala kanaler

Bostadsrättsföreningen Urbilden har en öppen Facebook sida där det står en fritt för var och en att gilla och följa. Information som finns på denna sida är öppen för alla att se. Vi samlar dock aldrig in någon information via denna sida.

5. Vår kontaktinformation

Ni kan nå bostadsrättsföreningen Urbilden via kontaktuppgifterna ni hittar på denna sida.