Andrahands­uthyrning

Som andrahandsupplåtelse räknas såväl bostadsrättshavarens uthyrning mot ersättning som om denne låter någon annan bo där kostnadsfritt. Det vill säga, även om ni som ägare av en lägenhet väljer att till exempel låna ut er lägenhet till en vän räknas detta som en andrahandsuthyrning.

Den som hyr ut sin lägenhet i andrahand räknas som hyresvärd. Det finns således inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och bostadsrättsföreningen. Som medlem i föreningen har ni vid andrahandsuthyrning fortfarande ansvar för lägenheten gentemot bostadsrättsföreningen. Detta innebär att det är ert ansvar att månadsavgiften betalas i rätt tid och att hyresgästen följer föreningens stadgar samt ordnings- och trivselregler.

Längd på uthyrningstiden

Uthyrningstiden per tillfälle är max tolv månader i taget och högst under en sammanhängande period av två år.

Behöver ni hyra ut en längre period än så krävs det särskilda skäl för vidare uthyrning. Kontakta styrelsen för mer information.

Ansök i god tid

Ansök minst två veckor innan tilltänkt uthyrningsdatum. Glöm inte att bifoga fullmakt om ni ska vistas utomlands.

Uthyrningsavgift

Föreningen tar, helt enligt våra stadgar, ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år delat på 12 (månader). Avgiften läggs som en extra post på er månadsavi.

Exempeluträkning

Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kr. 10 % av detta är 5 730 kr. Detta delas i sin tur på 12 (månader) vilket ger en avgift på 477,5 kr/månaden.

Lokalägare

Är ni lokalägare skall även ni ansöka om uthyrning i andrahand om ni upplåter er lokal till annan part för självständigt bruk. Observera att det för uthyrning av lokal med bostadsrätt finns andra rutiner och regler att förhålla sig till. Kontakta styrelsen för mer information.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning

Godtagbara skäl som föreningen i regel beviljar är till exempel:

 • studier eller arbete på annan ort
 • utlandsvistelse på grund av studier eller arbete
 • vistelse på vårdhem/annat boende på grund av sjukdom eller ålder
 • militärtjänstgöring/utlandstjänstgöring
 • fängelsevistelse
 • provbo som sambo

Tänk på att ovanstående endast gäller vid ansökan inom föreningens maxgräns på två år. Vill ni hyra ut utöver denna gräns krävs särskilda skäl. Kontakta styrelsen vid frågor.

Krav för andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andrahands krävs att ni

 • har bott i er lägenhet i minst sex månader efter köp
 • har fullgjort sina åtagande gentemot föreningen, t.ex. betalat sin månadsavgift och skött sin underhållsskyldighet för att kunna hyra ut
 • är medlem, det vill säga ägaren(-na) är ansvarig(a) för sin bostadsrätt även under uthyrningstiden. Därför är det viktigt att man informerar sin hyresgäst om föreningens stadgar, trivsel- och ordningsregler.

Ha även följande i åtanke:

 • Det är viktigt att hyresgästen har en hemförsäkring (samt att ni har en bostadsrättstilläggsförsäkring). Hör med ert försäkringsbolag vad som gäller för er.
 • Gällande trapptavla, postbox och tidningshållare: hyresgästen sätter själv sitt namn på tom yta på postboxen – inte ovanför ägarens namn. Det går att sätta namn på tidningshållare, dock ska det gå att ta bort utan att åstadkomma skada. Föreningen uppdaterar inte trapptavlorna, däremot uppdaterar vi porttelefonsystemet.
 • Föreningen godkänner inte så kallade tredjehandsuthyrning, det vill säga att er hyresgäst i sin tur hyr ut lägenheten. Sker detta kommer pågående andrahandsuthyrning avslutas med omedelbar verkan och det kan även vara skäl för uppsägning av medlemskapet i föreningen för lägenhetsinnehavaren.
 • Föreningen godkänner inte uthyrning till bostadsförmedlare eller juridisk person.
 • Informera hyresgästen om att föreningen ibland går ut med information i trapphus samt i postboxen och att det är viktigt att informationen hörsammas och att ni får besked om vad som informerats.
 • Tillkommande hyresgäster under uthyrningsperioden. Om er nuvarande hyresgäst bor kvar i lägenheten men fler flyttar in behöver ni inkomma med andrahandsansökan då föreningen behöver få in denna information. Till exempel om er hyresgäst blir sambo eller väljer att låta en vän flytta in. Observera att det är ni som hyresvärd som bestämmer om ni vill godkänna detta eller inte. På blanketten fyller ni i datum för inflyttning. Datum för avslut blir samma datum som för er nuvarande hyresgäst.

Hur ansökan fylls i

Nuvarande bostadsrättshavare: samtliga ägare ska fyllas i här.

Lägenhetsnummer: ert lägenhetsnummer (1–3 siffror) hittar ni enklast på månadsfakturan, postlåda eller på överlåtelseavtalet.

Hyresgäst(-er): här fyller ni i samtliga hyresgäster, d.v.s. uppgifter på samtliga som kommer att bo i er lägenhet.

Vistelse utomlands eller på annan ort: kan ni inte själv stå till förfogande vid kontakt bifogar ni en fullmakt ställd till den/de person/-er som ni ger i ansvar att tillvarata era intressen.

Gällande porttelefonsystemet: föreningen uppdaterar porttelefonen med de kontaktuppgifter till er/era hyresgäst/-er och pausar er som ägare i porttelefonsystem under den period som ansökan avser.  Vill ni stå kvar eller om ni vill göra andra tillägg/justeringar kan ni notera detta under rubriken ”skäl till uthyrning”.

Underskrift: glöm inte att samtliga ägare ska skriva under.

Skicka in ansökan

Ansökan inskickas till vår förvaltare genom deras kontaktformulär:

Posta ansökan till Bredablick

Det går även att skicka in ansökan via postgång till vår förvaltning genom förenings c/o-adress hos Bredablick:

Brf Urbilden
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

Lämna ansökan till föreningen

Har ni inte möjlighet att använda kontaktformuläret eller posta er ansökan kan vi i nödfall även ta emot ansökan via postgång eller att ni lägger den direkt till oss i föreningens postlådor. Om ni använder er av denna möjlighet behöver ni informera oss om det.

För Sofielundsvägen hittar ni vår postlåda bland övriga postlådor på Sofielundsvägen 48 A, en halv våning upp. Ni använder antingen er portnyckel eller går via källaren. För Ystadsgatan hittar ni en vit brevlåda vid våra tvättstugor.

Adressändring och Folkbokföring

För mer information kring det lägenhetsnummer som efterfrågas vid adressändring och folkbokföring ber vi er att titta på vår checklista vid tillträde och flytt.

Avslut av andrahands­­­­uthyrning i förtid

Ibland kan man behöva avsluta sin pågående andrahandsuthyrning i förtid. För att detta ska kunna administreras behöver ni fylla in en ansökningsblankett och skicka den till vår förvaltning.

Inneboende eller andrahandsuthyrning?

Man behöver inte söka om tillstånd vid inneboende men det är viktigt att man förstår vad det är som räknas som inneboende. För att räknas som inneboende skall du själv, för det mesta, vara boende i din lägenhet eller om inte annat befinna dig fysiskt på plats i din lägenhet ca 50 % av tiden (3–4 dagar i veckan). Om det inte är fallet så räknas det i stället som att ni hyrt ut/lånat ut er lägenhet till självständigt brukande över lägenheten och då behöver ni snarast inkomma med ansökan om uthyrning i andrahand.

Man kan även tänka så här: Du ska själv ha totalt fri tillgång till din lägenhet, du ska alltså kunna komma och gå precis som du vill. Den inneboende har oftast själv inte total fri tillgång till hela lägenheten utan det finns ytor inneboende inte har tillgång till.

Är du som ägare inte själv på plats men du har sambo/partner/make/maka som bor i lägenheten till 100 % så kan en inneboende då räknas som just inneboende eftersom du har ställföreträdare som då är på plats istället för dig. Tänk bara på att informera styrelsen om detta.

Det kan vara svårt att avgöra i vissa fall, men föreningen kan även se det som en uthyrning om det är orimligt att anta att man har många inneboende på liten yta som då inte har fri tillgång till hela lägenheten för eget bruk samtidigt som ägaren själv ”ska få plats”.

Det är alltså okej att man låter en vän vakta sin lägenhet under några dagar vid vistelse på annan plats. Men om vistelsen drar ut på tiden och din vän börjar bruka er lägenhet på självständigt sett räknas det som en andrahandsuthyrning. Oavsett om ni tar betalt av er vän eller inte.

Inneboende får självklart sätta sitt namn på postboxen och tidningsstället. Detta ska dock göras snyggt och prydligt och får absolut inte sättas ovanför ägarens/-nas namn.

Även om man inte behöver ansöka ska man informera föreningen om sin inneboende så att styrelsen vet vem som befinner sig i lägenheten.