Meny Stäng

Andrahandsuthyrning

Som andrahandsupplåtelse räknas såväl bostadsrättshavarens uthyrning mot ersättning som om denne låter någon annan bo där kostnadsfritt. Det vill säga, även om ni som ägare av en lägenhet väljer att till exempel låna ut er lägenhet till en vän räknas detta som en andrahandsuthyrning.

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd. Det finns således inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och bostadsrättsföreningen. Som medlem i föreningen har ni vid andrahandsuthyrning fortfarande ansvar för lägenheten gentemot bostadsrättsföreningen. Detta innebär att det är ert ansvar att månadsavgiften betalas i rätt tid och att hyresgästen följer föreningens stadgar, ordning- och trivselregler.

Observera: är ni lokalägare skall även ni ansöka om uthyrning i andrahand om ni upplåter er lokal till annan part för självständigt bruk. Observera för uthyrning av lokal med bostadsrätt finns det andra rutiner och regler att förhålla sig till. Kontakta styrelsen för att få mer information kring detta.

Nedan har vi sammanställt vad som gäller för uthyrning i andrahand och hur ni ansöker.

Ansökan om uthyrning i andrahand

 • Uthyrningstiden per tillfälle är max 12 månader i taget och högst under en sammanhängande period av 2 år. Behöver ni hyra ut en längre period än så ber vi er att kontakta styrelsen för mer information kring vad som gäller. Tänk på att vi då kräver att det finns särskilda skäl för vidare uthyrning.
 • Tänk på att det är ert lägenhetsnummer och inte Lantmäteriets fyrsiffriga kod som ni ska uppge i er ansökan. Ert lägenhetsnummer hittar ni enklast på er postbox eller ert överlåtelseavtal.
 • Gällande porttelefonsystemet: vi uppdaterar porttelefonen med de kontaktuppgifter till er/era hyresgäst/-er som anges i ansökan och tar då även bort er som ägare från porttelefonsystem under den period som ansökan avser. Vill ni stå kvar eller om ni vill göra andra tillägg/justeringar ber vi er att mejla till oss i styrelsen på info@urbilden.se med denna information. Informationen kan även skrivas in i ansökan under rubriken ”skäl till uthyrning”.
 • Ni ansöker i god tid, minst två veckor innan tilltänkt uthyrningsdatum. Ansökan görs på blankett som hittas på Bredablicks hemsida.
 • Vid vistelse utomlands eller på annan ort – där ni själv inte kan stå till förfogande om något skulle ske med till exempel er lägenhet och vi behöver komma i kontakt med er – behöver ni bifoga en fullmakt ställd till den eller de personer som ni ger i ansvar att ta till vara era intressen.
 • Se längre vad som gäller vid byte av hyresgäst/-er eller om ni tar in ytterligare hyresgäster, kan t.ex. ske om er hyresgäst blir sambo.
 • Ansökan kan därefter antingen postas eller skickas via e-post. Se nedan.
  – postas skickas till Bredablick. Adressen för detta är; brf Urbilden, c/o Bredablick Förvaltning, Box 243, 201 22 Malmö
  – skannas in och skickas via e-post till styrelsens e-postadress på info@urbilden.se. Observera att vi endast tittar på  inskannade/kopierade ansökningar i pdf-format. Det vill säga; det ska inte ska vara foton tagna med mobilkameran. Tips: det finns mobilappar appar till mobiler som kan ”skanna” er ansökan.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning

Ibland får vi frågor kring vad som är godtagbara skäl vid uthyrning av sin lägenhet och godtagbara skäl som föreningen i regel beviljar är till exempel:

 • studier eller arbete på annan ort,
 • utlandsvistelse på grund av studier eller arbete,
 • vistelse på vårdhem/annat boende på grund av sjukdom eller ålder,
 • militärtjänstgöring/utlandstjänstgöring,
 • fängelsevistelse,
 • provbo samboskap.

Har ni frågor eller funderingar kring er uthyrning och ert skäl till uthyrning är ni välkomna att kontakta styrelsen innan ansökan. Tänk på att ovanstående gäller vid ansökan inom föreningens maxgräns på 2 år. Vill ni hyra ut utöver denna gräns krävs särskilda skäl.

Tillkommande hyresgäst/-er under pågående uthyrning

Om ni hyr ut till en eller fler hyresgäster under pågående uthyrning, d.v.s. er nuvarande hyresgäst bor kvar i lägenheten men fler flyttar in behöver ni inkomma med andrahandsansökan då föreningen behöver få in denna information. Det kan t.ex. ske om er hyresgäst blir sambo eller väljer att låta en vän flytta in. På blanketten fyller ni i datum för inflyttning. Datum för avslut blir samma datum som för er nuvarande hyresgäst.

Avslut av andrahandsuthyrning i förtid

Ibland kan man behöva avsluta in sin pågående andrahandsuthyrning i förtid. För att detta ska kunna administreras behöver vi då få in en ansökningsblankett för detta från er. Denna blankett hittar ni också Bredablicks hemsida.

Precis som andrahandsansökan ska denna därefter antingen,
– skickas till Bredablick. Adressen för detta är; brf Urbilden, c/o Bredablick Förvaltning, Box 243, 201 22 Malmö
– eller skannas in och skickas via e-post till styrelsens e-postadress på info@urbilden.se. Observera att vi endast godkänner inskannade ansökningar i pdf-format.

Avgift vid uthyrning i andrahand

Föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år delat på 12 (månader). Avgiften läggs som en extra post på er månadsavi.

Så här räknas avgiften ut: Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kr. 10 % av detta är 4 830 kr. Detta delas i sin tur på 12 (månader) vilket ger en avgift på 483 kr/månaden.

Så om ni till exempel hyr ut under 6 månader debiteras ni 483 kr/månaden under 6 månader.

För år 2023 är prisbasbeloppet satt till 52 500 kr.

Vidare gäller dessa regler

 • För att ansöka bör ni bott i er lägenhet i minst 6 månader efter köp
 • Man ska ha fullgjort sina åtagande gentemot föreningen, t.ex. betalat sin månadsavgift och skött sin underhållsskyldighet för att ha möjlighet att hyra ut
 • Medlem, det vill säga ägaren/-na är ansvarig för sin bostadsrätt även under uthyrningstiden. Därför är det viktigt att man informerar sin hyresgäst om föreningens stadgar, trivsel- och ordningsregler.
 • Det är viktigt att hyresgästen har en hemförsäkring (samt att du har en bostadsrättstilläggsförsäkring). Hör gärna med ert försäkringsbolag vad som gäller för er.
 • Gällande postbox, tidningshållare och tidningshållare: hyresgästen sätter själv sitt namn på tom yta på postboxen, det vill säga inte ovanför ägarens namn. Det går att sätta namn på tidningshållare, dock ska det gå att ta bort utan att åstadkomma skada. Föreningen uppdaterar inte trapptavlorna dock uppdaterar vi porttelefonsystemet.
 • Föreningen godkänner inte så kallade tredjehandsuthyrning, det vill säga att er hyresgäst i sin tur hyr ut lägenheten. Sker detta kommer pågående andrahandsuthyrning avslutas med omedelbar verkan och det kan även vara skäl för uppsägning av medlemskapet i föreningen för lägenhetsinnehavaren.
 • Föreningen godkänner inte uthyrning till bostadsförmedlare eller juridisk person.
 • Informera hyresgästen om att föreningen ibland går ut med information i trapphus samt i postboxen och att det är viktigt att informationen hörsammas och att ni får besked om vad som informerats.

Inneboende eller andrahandsuthyrning?

Man behöver inte söka om tillstånd vid inneboende men det är viktigt att man förstår vad det är som räknas  inneboende. Tillstånd kan därför krävas;

1. om den inneboende medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen, så som någon granne.

2. om du själv inte längre har kontroll över din lägenhet – vilket i realiteten nnebär att det inte längre handlar om inneboende utan om en andrahandsuthyrning.

Gällande kravet på att ni måste ha kontroll över  er lägenhet. Det innebär i klartext att så länge som ni själv bor eller använder er lägenheten kring 50 % av tiden räknas det som att ni har kontroll över din lägenhet.  Om du inte bor i din lägenhet men besöker den ett par gånger i veckan räknas även detta som om du har kontroll över din lägenhet. Dock är det viktigt att förstå att gäller att ni faktiskt har just 100 % kontroll över vad som försiggår och att ni har faktiskt kan komma och gå som ni vill till er lägenhet.

Om inte fallet är så räknas det i stället som att ni hyrt ut/lånat ut er lägenhet till självständigt brukande över lägenheten och då behöver er snarast inkomma med ansökan om uthyrning i andrahand.

Det är alltså okej att man låter en vän vakta sin lägenhet under några dagar vid vistelse på annan plats. Men om vistelsen drar ut på tiden och din vän börjar bruka er lägenhet på självständigt sett så räknas det som en andrahandsuthyrning. Oavsett om ni tar betalt av er vän eller inte.

Inneboende får självklart sätta sitt namn på postboxen och tidningsstället. Detta ska dock göras snyggt och prydligt och får absolut inte sättas ovanför ägarens/-nas namn.

Även styrelsen inte kräver ansökan ser vi gärna att ni informerar oss om era inneboende.