Meny Stäng

Andrahandsuthyrning

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd. Det finns alltså inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen/-erna och bostadsrättsföreningen.

Som medlem i föreningen har ni vid andrahandsuthyrning fortfarande ansvar för lägenheten gentemot bostadsrättsföreningen. Detta innebär att det är medlemmens ansvar att månadsavgiften/hyran betalas i rätt tid och som har ansvar för att hyresgästen/-erna följer föreningens stadgar, ordning- och trivselregler. Se gärna Hyresnämndens sida gällande upplåtelse av privatbostad för mer information.

Nedan ser ni vad som i övrigt gäller för andrahandsuthyrning i brf. Urbilden.

Rutiner för ansökan om uthyrning i andrahand

 • Föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år. Se nedan för mer information kring detta.
 • Uthyrningstiden per tillfälle är max 12 månader i taget och högst under en sammanhängande period av 2 år.
 • Ni ansöker i god tid, minst fyra veckor innan tilltänkt uthyrningsdatum. Ansökan görs på blankett som hittas på Bredablicks hemsida.
 • Vid vistelse utomlands, tänkte på att även bifoga fullmakt till ansökan.
 • Får ni en ny hyresgäst/-er under uthyrningstiden måste detta meddelas styrelsen.
 • Ansökan kan därefter antingen
  – skickas till Bredablick. Adressen för detta är; brf Urbilden, c/o Bredablick Förvaltning, Box 243, 201 22 Malmö
  – eller skannas in och skickas via e-post till styrelsens e-postadress på info@urbilden.se. Observera att vi endast tittar på  inskannade/kopierade ansökningar i pdf-format. Det vill säga; det ska inte ska vara foton tagna med mobilkameran och det ska inte heller vara foton som ni tar med mobilkameran som ni sedan beskär och gör om till pdf. Tips: det finns specifika appar till mobiler som kan hjälpa er att skanna ansökan så att det blir som om ni använt en skrivare med skanner.

Rutiner för avslut av andrahandsuthyrning i förtid

Ibland kan man behöva avsluta in sin pågående andrahandsuthyrning i förtid. För att detta ska kunna administreras behöver vi då få in en ansökningsblankett för detta från er. Denna blankett hittar ni också Bredablicks hemsida.

Precis som andrahandsansökan ska denna därefter antingen
– skickas till Bredablick. Adressen för detta är; brf Urbilden, c/o Bredablick Förvaltning, Box 243, 201 22 Malmö
– eller skannas in och skickas via e-post till styrelsens e-postadress på info@urbilden.se. Observera att vi endast godkänner inskannade ansökningar i pdf-format.

Avgift vid uthyrning i andrahand

Föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år delat på 12 (månader). Avgiften läggs som en extra post på er månadsavi.

Så här räknas avgiften ut:
Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. 10 % av detta är 4 730 kr. Detta delas i sin tur på 12 (månader) vilket ger en avgift på 394 kr/månaden.

Så om ni till exempel hyr ut under 6 månader debiteras ni 394 kr/månaden under 6 månader.

Vidare gäller dessa regler

 • För att ansöka bör ni bott i er lägenhet i minst 6 månader efter köp
 • Man ska ha fullgjort sina åtagande gentemot föreningen, t.ex. betalat sin månadsavgift och skött sin underhållsskyldighet
 • Medlem, det vill säga ägaren/-na är ansvarig för sin bostadsrätt under hela uthyrningstiden. Därför är det viktigt att man informerar sin hyresgäst om föreningens stadgar, trivsel- och ordningsregler.
 • Det är viktigt att hyresgästen har en hemförsäkringar (samt att du har en bostadsrättstilläggsförsäkring). Hör gärna med ert försäkringsbolag vad som gäller för er.
 •  Föreningen godkänner inte så kallade tredjehandsuthyrning, det vill säga att er hyresgäst i sin tur hyr ut lägenheten. Sker detta kommer pågående andrahandsuthyrning avslutas med omedelbar verkan och det kan även vara skäl för uppsägning av medlemskapet i föreningen för lägenhetsinnehavaren.
 • Föreningen godkänner inte uthyrning till bostadsförmedlare som i sin tur hyr ut till annan person då detta räknas som en tredjehandsuthyrning.
 • Hyresgästen får gärna sätta sitt namn på postboxen men inte ovanför ägarens namn.
 • Informera hyresgästen om att föreningen ibland går ut med information i trapphus samt i postboxen och att det är viktigt att informationen hörsammas och att ni får besked om vad som informerats.

Andrahandsavtal

Olika former av andrahandskontrakt finns att hitta på nätet för nerladdning och ni kan även hitta förmedlingstjänster som kan hjälpa er med uthyrningen. Ni kan även kontakta styrelsen för hjälp med andrahandsavtal.