Meny Stäng

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd. Det finns alltså inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen/-erna och bostadsrättsföreningen.

Som medlem i föreningen har ni vid andrahandsuthyrning fortfarande ansvar för lägenheten gentemot bostadsrättsföreningen. Detta innebär att det är medlemmens ansvar att månadsavgiften/hyran betalas i rätt tid. Se gärna Hyresnämndens sida gällande upplåtelse av privatbostad för mer information.

Nedan ser ni vad som i övrigt gäller för andrahandsuthyrning i brf. Urbilden.

brf. Urbildens rutiner vid uthyrning i andrahand

 • Föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år. Se nedan för mer information kring detta.
 • Uthyrningstiden per tillfälle är max 12 månader i taget och högst under en sammanhängande period av 2 år.
 • Ni ansöker i god tid, minst fyra veckor innan tilltänkt uthyrningsdatum. Ansökan görs på blankett som hittas på Bredablicks hemsida.
 • Vid vistelse utomlands, tänkte på att även bifoga fullmakt till ansökan.
 • Ansökan skickas därefter till Bredablick. Adressen för detta är:
  brf Urbilden
  c/o Bredablick Förvaltning
  Box 243
  201 22 Malmö

Avgift vid uthyrning i andrahand

Föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år delat på 12 (månader) gånger det antal månader ni hyr ut. Avgiften läggs som en extra post på er månadsavi.

Exempel:
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 10 % av detta är 4 650 kr. Dela detta med 12 (månader) och det en avgift på 388 kr/månaden.

Om du hyr ut under 6 månader debiteras du 388 kr/månaden under 6 månader.

Vidare gäller dessa regler

 • För att ansöka bör ni bott i er lägenhet i minst 6 månader efter köp
 • Man ska ha fullgjort sina åtagande gentemot föreningen, t.ex. betalat sin månadsavgift och skött sin underhållsskyldighet
 • Medlem, d.v.s. ägaren/-na är ansvarig för sin bostadsrätt under hela uthyrningstiden. Därför är det viktigt att man informerar sin hyresgäst om föreningens ordningsregler.
 • Det är viktigt att hyresgästen har en hemförsäkringar (samt att du har en bostadsrättstilläggsförsäkring). Hör gärna med ert försäkringsbolag vad som gäller för er.
 •  Föreningen godkänner inte uthyrning till bostadsförmedlare som i sin tur hyr ut till annan person då detta räknas som en tredjehandsuthyrning.
 • Beviljad ansökan gäller endast för den/de personer som ni ansökan om att hyra ut till. Får ni ny hyresgäst ber vi er ansökan igen.
 • Hyresgästen får gärna sätta sitt namn på postboxen men inte ovanför ägarens namn.
 • Informerar hyresgästen om att föreningen ibland går ut med information i trapphus samt i postboxen och att det är viktigt att informationen hörsammas och att ni får besked om vad som informerats.

Andrahandskontrakt

Olika former av andrahandskontrakt finns att hitta på nätet för nerladdning och ni kan även hitta förmedlingstjänster som kan hjälpa er med uthyrningen. Ni kan även kontakta styrelsen för hjälp med andrahandsavtal.