Meny Stäng

Checklista vid tillträde & flytt!

Nedan hittar ni en lista på saker som ni som köpare men även säljare behöver tänka på inför tillträde samt avflyttning.  Men innan ni läser nedan för checklista kan det vara bra att få lite koll på vad en är bostadsrätt faktiskt är.

Vad innebär det att äga en bostadsrätt?
I korthet är en bostadsrätt en nyttjanderätt till en lägenhet, utan tidsbegränsning, som är kopplad till medlemskap i en bostadsrättsförening.Lägenheten ägs alltså av bostadsrättsföreningen och inte av bostadsrättshavaren.

Högsta beslutande organ för en bostadsrättsförening är föreningsstämman och styrelsen är föreningens verkställande organ. Det är våra stadgar som styr verksamheten i stort. Våra stadgar hittar ni HÄR.

Så att äga en bostad skiljer sig en del från att vara hyresgäst. Att ha en bostadsrätt och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du är delägare i allt föreningen äger, dvs allt från tvättmaskinerna i källaren till utemöblerna på gården. Det innebär även att du är delansvarig i allt som händer, vare sig det är bra eller dåligt. Ekonomin i vår förening är alltså beroende av att vi alla hjälps åt. Månadsavgiften som du betalar för din lägenhet går till utgifterna för den dagliga driften (vaktmästeri, el, värme) och reparationer stora som små.

Som ägare till en bostadsrätt är du också ansvarig för mer av underhållet i din egen lägenhet än du är som hyresgäst. Det är därför viktigt att du har ett så kallat bostadsrättstillägg på din hemförsäkring. För mer information om vad som faller inom ditt eget ansvarsområde respektive det föreningen ansvarar för ber vi dig titta in på vår hemsida under se vår hemsida under fliken Medlemsinformation.

Inbetalning av månadsavgiften
Vår förvaltare Bredablick hanterar utskick avier för betalning av månadsavgiften. Har ni frågor om nedanstående kan ni kontakta dem via deras kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar ni HÄR!

Har avier redan hunnit skickats ut innan försäljning avräknar köparen och säljaren själv för månaden när tillträde sker. Inga nya avier kommer alltså skickas ut för tillträdesmånaden, utan fullt belopp ska betala in på säljarens faktura för tillträdesmånaden. Säljaren får därefter alltså själv reglera den summa av månadsavgiften som hen ska ha med köparen.

Tänk på att detta gäller enbart månaden för tillträdet. Nya avier kommer skickas ut för månaderna efter till köparen (den nya ägaren). Har inga avier ännu hunnit skickas ut innan tillträde/utträdde av medlemskap är godkänt skickas avier ut utifrån exakt tillträdesdatum och parterna betalar sina respektive fakturor dom tar emot. Men har en faktura skickats på hela månaden där tillträde sker är det alltså den fakturan som betalas i sin helhet och ni sköter regleringen mellan köpare och säljare.

Ovanstående meddelas redan till mäklaren när denna begär in mäklarbild. Sedan när tillträde/utträdde av medlemskap blir godkänt av brf. Urbilden skickas det även ut mejl med information till köparna och säljarna om att föreningen godkänt samt information gällande betalning av avier.

El  – elnätsavtal & elavtal
Elnätsavtal tecknas med det elnätsföretag som äger elnätet i det geografiska område man bor. Det är alltså inte valfritt utan i detta fall är det E.ON man tecknar elnätsavtal med. Elavtalet (elhandelsavtalet) tecknas i sin tur med det företag, som man själv väljer, att köpa den el man förbrukar från. 

För mer information kring avtalen och vad som gäller vid flytt/inflyttning ber vi er att se E.ON’s hemsida.

Viktigt är att säljare och köpare kommunicerar kring hur säljaren tänker göra kring sin el när denna flyttar. Det går oftast att överlåta de avtal man har till den nya medlemmen utan att behöva stänga ner elmätaren.

Har säljaren bett E.ON att stänga av elmätaren måste ni som köpare kontakta föreningen i god tid innan tillträde så att vi kan sätta igång elmätaren till er inför tillträde.

Adressändring
Glöm inte att ändra din adress. Detta görs enkelt via www.adressandring.se.

Vid adressändring efterfrågas ett lägenhetsnummer. Detta är tyvärr inte korrekt uttryckt eftersom vad de efterfrågar är det så kallade lantmäterikoden (LM-koden) en fyrasiffrig kod som finns kopplat till varje bostad. Din LM-kod kan du ibland hitta på överlåtelseavtalet eller på ansökan om medlemskap. Om inte annat så kan du hitta den i trapptavlan i ditt trapphuset på en lite mindre vit lapp.

Lägenhetsnummer
Som vi nämner ovan efterfrågar adressändring en så kallad LM-kod. Denna ska inte blandas ihop med lägenhetsnumret även kallat objektnummer. Vi har 124 lägenheter i föreningen vilket innebär att lägenhetsnumren är på 1-3 siffror.

Vid kontakt med styrelsen eller vår förvaltare är detta lägenhetsnumret som skall anges och  inget annat.

Försäkring – hem & bostadsrättstillägg
Förutom att du behöver ha en hemförsäkring behöver du även teckna ett så kallat bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag innan tillträde för mer information.

Flyttstädning – vind & källarförråd
Glöm inte att källare- och vindsförråd är säljaren ansvar att städa ur. Som köpare ska du sedan tänka på att sätta egna lås på dina förråd.

Månadsavgiften
Vår förvaltare Bredablick skickar ut faktura för den del av månadsavgiften som köpare samt säljaren ska stå för enligt tillträdesdagen. Kontakta vår förvaltare om ni har frågor kring detta.

Det går fint att få månadsavgiften via autogiro eller som e-faktura. Hör med vår förvaltare för mer information kring detta.

Nycklar & passagebrickor
Varje lägenhet bör ha 3 stycken uppsättningar lägenhetsnycklar samt 3 stycken uppsättningar med portnycklar. Detta kan dock avtalas annorledes mellan köpare och säljare.

Ägaren ansvarar själv för sin lägenhetsnyckel emedan föreningen ansvarar för portnycklarna. Ny portnyckel måste därför köpas via föreningen.

Till varje lägenhet skall det ingå 3 stycken passagebrickor (grön, röd och blå). Dessa ska lämnas över till köparen på tillträdesdagen. Saknas brickor skall säljaren ordna detta innan tillträde.

Bokningskolv tvättstuga
Till varje lägenhet skall det ingå 1 – 2 st. bokningskolvar inklusive nycklar till dessa. Ny kolv kan köpas in från föreningen.

Porttelefon
Föreningen har porttelefonsystem där man kan koppla upp sig med fast- eller mobilnummer. Nya medlemmar läggs in med det telefonnummer som finns i ansökan om medlemskap på tillträdesdagen.

Vill man uppge annat kontaktnummer eller inte vill kopplas upp mot systemet informerar man styrelsen om detta innan tillträde.

Boendeparkering
Föreningen har inte någon egen bilparkering. Dock kan man ansöka om så kallad boendeparkering hos Malmö stad. Se på Malmö stads hemsida för mer information kring detta.

Viktigt – föreningen har parkeringsförbud på innergården. Se längre ner för information vad som gäller vid av- och pålastning.

TV, bredband och hemtelefoni
Glöm inte att säga upp eller flytta över eventuella abonnemang i god tid.

Föreningen har avtal gällande digitalt grundutbud med Com Hem men har i övrigt inga andra avtal.

Flyttbil – innergården
Vi har parkeringsförbud på innergården men vid av- och pålastning har vi ett undantag från parkeringsförbjudet.  Däremot godkänner vi inte att man låter flyttbilar eller andra bilar stå där längre än vad som krävs för flytten. För att komma in på gården via de stora grindarna använder du din portnyckel.

För mer information om boendeparkering, se ovan.

Övrigt
Vi ber köparen att titta igenom den övriga informationen som finns under fliken ”Medlemsinformation” samt under ”Felanmälan & Ekonomi” för övriga frågor som kan uppstå vid tillträde till lägenheten. Under Medlemsinformation hittar ni även våra ordnings- och trivselregler.