Stadgar

Här hittar ni bostadsrättsföreningen Urbildens stadgar. Dessa utgör grundstommen i föreningens interna regelverk. Här hittar ni till exempel vad som gäller för medlemskap, avgifter, årsmöten och för styrelsen.

I övrigt lyder en bostadsrättsförening även under ett antal lagar och förordningar. Är ni intresserade av att se vilka dessa är hänvisar vi till Bolagsverkets hemsida.