Meny Stäng

Övriga leverantörer

Fastighetsförsäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. För mer information om försäkring se FAQ.

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

Föreningen tar hjälp av Firesafe till sitt systematiska brandsskyddsarbete. Det innebär bland annat att de hjälper oss med underhåll av våra brandvarnare, brandsläckare och nödutgångsskyltar.

Sophämtning & Miljörum

Suez hämtar  på uppdrag av VA-Syd våra restavfall samt matsopor tisdagar och fredagar. Ragn-Sells ombesörjer hämtning av vårt sorterade avfall (det som finns i Miljörummet). Lampor, batterier och elskrot endast hämtas efter bokning från styrelsen eller Bredablick Förvaltning.

Skadedjurskontroll

Föreningen har avtal med Anticimex gällande skadedjurskontroll. Det innebär bland annat att vi har två stycken (ett per fastigheter) så kallade SMART-fällor installerade i våra avloppsrör. Därutöver är det även Anticimex vi tar hjälp av som boende vid skadedjur i lägenheten. Vid behov av hjälp med skadedjur ber vi er att först kontakta vår förvaltare, Patrik Li, för mer information.

Städning – trapphus & tvättstugor

Trapp- och tvättstugestädningen utförs av städfirman Klart Rent. Städning av trapphusen och tvättstugorna  sker för nuvarande på onsdagar.

TV – Grundutbud via digital tv

Föreningen har avtal för grundutbud via digital-tv (via kabel) med Tele2. Ni kan själv se vilka kanaler som ingår i grundutbudet för just vår adress på Tele2 hemsida.