Övriga fastighetstjänster

Fastighetsförsäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Här ingår inte bostadsrättstillägg för den enskilde medlemmen. Detta tecknar medlem själv tillsammans med sin hemförsäkring.

SBA – systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen tar hjälp av Firesafe till sitt systematiska brandsskyddsarbete. Det innebär bland annat att de hjälper oss med underhåll av våra brandvarnare, brandsläckare och nödutgångsskyltar.

Sophämtning & miljörum

Suez hämtar  på uppdrag av VA-Syd våra restavfall samt matsopor tisdagar och fredagar. Stena Recycling ombesörjer hämtning av vårt sorterade avfall (det som finns i Miljörummet).

Skadedjurskontroll

Föreningen har avtal via vår fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar med Anticimex gällande skadedjurskontroll.  Vid behov av hjälp med skadedjur ber vi er att först kontakta vår förvaltare, Patrik Li, för mer information.

Föreningen har även två stycken (en per fastighet) så kallade SMART-fällor installerade i våra avloppsrör.

Städning – trapphus & tvättstugor

Trapp- och tvättstugestädningen utförs av städfirman Klart Rent. Städning av trapphusen och tvättstugorna  sker för närvarande på tisdagar eller onsdagar.

TV – digitalt grundutbud

Föreningen har avtal för grundutbud via digital-TV (kabel) med Tele2. Ni kan själv se vilka kanaler som ingår i grundutbudet för just vår adress på Tele2:s hemsida.