Sopsortering & container

Miljörum, mat- och restavfall

Föreningen har förutom restavfall sortering för matsopor samt ett fint miljörum där du kan sortera glas, mjuk- och hårdplast, metall, tidningar och papper. Här finns även kärl för att slänga gamla batterier och bur för sortering av elavfall. Sorteringen för vanligt avfall (restavfall) och matavfall hittar du utanför sophuset och inne i sophuset hittar du all annan sopsortering.

För mer information om sopsortering så titta gärna in på sopor.nu eller på Vasyd.

Container

Föreningen tar, ca fyra gånger/år, in container som står inne på gården. Detta så ni får möjlighet att slänga sådant som inte kan slängas i övriga sorteringen, så kallat grovavfall. Boende får information, via anslag i trapphus, om datum för när container finns inne på innergården.

Föreningen annonser inte detta på annat sätt då även icke-behöriga då gärna ”passar på” att använda sig av containern.

Förutom vår container kan vi tipsa om Vasyds Pop-up Returen – en återanvändnings- och återvinningsstation som stannar på närliggande ställen i Malmö.