Teknisk förvaltning – felanmälan

Bredablick Förvaltning – kundtjänst

Öppettid vardagar:  07.00-16.00
Övrig tid kopplas ni vidare till fastighetsjouren, Örestads Bevakning
Telefonnummer: 010-177 59 00

Om ert ärende inte är av akut art kan ni göra en elektronisk felanmälan via knappen nedan. Tänk på att uppge felet så detaljerat som möjligt samt uppge era kontaktuppgifter.

Viktig information om felanmälan, jour & beställning av tjänst

Är ni osäkra på vem som har ansvaret för att ett fel  ska åtgärdas  och/eller vem som har betalningsansvar ber vi er titta igenom dokumentet ansvarsfördelning mellan medlem och förening. Ni kan även lägga ett mejl till föreningen.

Står ni själv för ansvaret och därmed också är betalningsansvariga innebär det också att det står er fritt att kontakta vilken hantverkare ni vill. I vissa fall kan Bredablick Förvaltning vara behjälpliga.

Nedan ser ni hur jouren kan användas.

Akut händelse

Vid akuta händelser, d.v.s. sådant som kräver omedelbar åtgärd ringer ni vår förvaltning, Bredablick Förvaltning. Telefonnummer hittar ni ovan. Jourtid kommer ni kopplas vidare till Örestads Bevakning.

Ni behöver inte rådfråga styrelsen vid händelser av akut art. Händelser av akut art är exempelvis;

  • översvämning, både i fastighet och/eller i lägenhet
  • brand. OBS: vid pågående brand ringer ni 112 och inte jouren. Vid brand som är släckt men ni behöver akut övrig hjälp kontaktar ni jouren.
  • i vissa fall elavbrott samt vattenavbrott. Observera: när det gäller el- och vattenavbrott ber vi er först och främst kontrollera med e.on samt VA-Syd så att felet inte ligger hos dem. Detta kan ni göra via deras respektive hemsidor.
  • inbrott där den skada som åstadkommits på dörr och/eller fönster behöver åtgärdas snarast

Eftersom jouren ibland används till icke-akuta händelser behöver styrelsen informera om att föreningen är inte betalningsskyldig för arbeten beställda av annan än av styrelsen, förvaltaren och fastighetsskötare. Det innebär att om ni beställer en tjänst som inte är av akut art kommer debiteras kostnaden.

Exempel på icke-akut händelse där medlemmar kontaktar felanmälan/jour är när man inte får upp luckan till tvättmaskinen. Detta är inte en akut händelse. Det räknas inte heller som en akut händelse om man inte kommer åt tvättstugan för att någon låst den eller om porttelefonen/taggsystemet inte fungerar.

Exempel på händelse som kan räknas som akut för den boende men i sig inte är akut för föreningen är om man blir utelåst. Man kan kontakta jouren för hjälp med låssmed men medlemmen får själv ta kostnaden.

Vid störningar – som störningsjour

För mer information kring hur jouren används vid störningar ber vi er se föreningens ”Ordnings- & Trivselregler”.