Meny Stäng

Teknisk förvaltning – Felanmälan

Bredablick Förvaltning – kundtjänst

Öppettid vardagar:  07.00-16.00
Jourtid: helger samt vardagar 16.00 – 07.00
Telefonnummer: 010-177 59 00

Fastighetsjouren (här ingår även störningsjour) tillhandahålls av Örestads Bevakning. 

Elektronisk felanmälan
Om ert ärende inte är av akut art kan ni göra en elektronisk felanmälan via knappen nedan. Tänk på att uppge felet så detaljerat som möjligt samt uppge kontaktuppgifter, telefon och e-post om möjligt. Viktigt: vid behov av hjälp med frågor av ekonomisk natur ska inte felanmälan göras utan då kontaktar ni Bredablick Förvaltning via telefonnumret ovan.

Viktig information om felanmälan, jour & beställning av tjänst

Är ni osäkra på vem som har ansvaret för att ett fel  ska åtgärdas  och/eller vem som har betalningsansvar ber vi er titta igenom dokumentet ansvarsfördelning mellan medlem och förening. Ni kan även lägga ett mejl till föreningen.

Står ni själv för ansvaret och därmed också är betalningsansvariga innebär det också att det står er fritt att kontakta vilken hantverkare ni vill. I vissa fall kan Bredablick Förvaltning vara behjälpliga.

Nedan ser ni hur jouren ska användas

Som kräver omedelbar åtgärd. Det vill säga sådant som inte kan vänta till vardag mellan 07.00-16.00. Ni behöver inte rådfråga styrelsen vid händelser av akut art. Händelser av akut art är exempelvis översvämning, brand och i vissa fall elavbrott. När det gäller elavbrott ber vi er först och främst kontrollera med e.on så att felet inte ligger hos dem. Detta kan ni göra via deras hemsida.

Föreningen är inte betalningsskyldig för arbeten beställda av annan än av styrelsen, förvaltaren och fastighetsskötare. Beställer ni tjänster utan att rådfråga styrelsen kan kostnaden komma att läggas på er. Detta gäller även beställning av jour vid icke-akut händelse.

Vid användande av störningsjouren behöver ni uppge ert namn och adress men det kan vara värt att veta att väktarna inte uppger för den/dem som stört vem som kontaktat dem.

Vid användning av störningsjouren ska ni kontakta styrelsen med mer information om vad som skett så att vi kan se över om det eventuellt behövs fler åtgärder. Användandet av störningsjour när det inte är nödvändigt eller utan man samtidigt försöker komma tillrätta med problemet bidrar till onödiga ökade kostnader för föreningen.

Det är viktigt att ni själv försöker komma tillrätta störningen, det vill säga säger till den/de som stör, innan ni kontaktar jouren. Det brukar gå att lösa de flesta störningsmoment mellan grannar genom kommunikation. Kostnaden kan även komma att läggas på den enskilda medlemmen om det är uppenbart att man använt sig av störningsjouren utan att behov förelegat.

Observera: det finns en skillnad med det som ses som störningar och det som anses vara hotfullt och/eller brottsligt. Vid sådana situationer ber vi er att alltid först och främst kontakta polisen och i andra hand jouren.
 
Vid allvarligare händelser ber vi er att skyndsamt informera styrelsen om vad som skett. Det går även bra att kontakta vår fastighetsförvaltare som då tar kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Mer information om hur störningar från grannar hanteras finns under fliken Medlemshandbok samt i föreningen stadgar.