Meny Stäng

Teknisk förvaltning – Felanmälan

Kontaktuppgifter Bredablick Förvaltning

Öppettid vardagar:  07.00-16.00
Telefonnummer: 010-177 59 00.
Observera öppettiderna ovan, övrig tid kopplas ni vidare till fastighetsjouren*, Örestads Bevakning. Det är viktigt att ni läser nedan för vad som gäller för felanmälan samt för jour.

Elektronisk felanmälan
Om ert ärende inte är av akut art kan ni kan med fördel göra en elektronisk felanmälan via knappen nedan. Tänk på att uppge felet så detaljerat som möjligt samt kontaktuppgifter, telefon och e-post om möjligt. Viktigt: vid behov av hjälp med frågor av ekonomisk natur ska inte felanmälan göras utan då kontaktar ni Bredablick Förvaltning via telefonnumret ovan.

Viktig information om felanmälan, jour & beställning av tjänst

Är ni osäkra på vem som har ansvaret för att ett fel  ska åtgärdas  och/eller vem som har betalningsansvar ber vi er titta igenom dokumentet ansvarsfördelning mellan medlem och förening. Ni kan även lägga ett mejl till föreningen.

Står ni själv för ansvaret och därmed också är betalningsansvariga innebär det också att det står er fritt att kontakta vilken hantverkare ni vill. I vissa fall kan Bredablick Förvaltning vara behjälpliga.

Nedan ser ni hur jouren får användas

Som kräver omedelbar åtgärd. Det vill säga sådant som inte kan vänta till vardag mellan 08:30 – 16:30. Ni behöver alltså inte rådfråga styrelsen vid händelser av akut art. Händelser av akut art är exempelvis översvämning, brand och i vissa fall elavbrott. När det gäller elavbrott ber vi er först och främst kontrollera med e.on så att felet inte ligger hos dem. Detta kan ni oftast göra via deras hemsida.

Föreningen är inte betalningsskyldig för arbeten beställda av annan än av förvaltaren/vaktmästare och styrelse. Är ni osäkra och ändå beställer tjänster utan att rådfråga styrelsen kan kostnaden komma att läggas på er. Detta gäller även beställning av jour vid icke-akut händelse.

Det är viktigt att ni själv försöker komma tillrätta störningen, det vill säga säger till den/de som stör, innan ni kontaktar jouren. Det är alltså inte tänkt att störningsjouren skall användas för att en granne  t.ex. spelar hög musik eller en granne stör ute på gården utan då ska ni själv be grannen sluta. Det brukar gå att lösa de flesta störningsmoment mellan grannar genom kommunikation. 

Användandet av störningsjour när det inte är nödvändigt bidrar till onödiga ökade kostnader för föreningen. Kostnaden kan även komma att läggas på den enskilda medlemmen om det är uppenbart att man använt sig av störningsjouren utan att behov förelegat.

I övrigt är det även självklart att man kan nyttja jouren om den fest som pågår är av den grad att det är omöjligt att nå den/de personer som är ansvariga för festen.

Observera: det finns en skillnad med det som ses som störningar och det som anses vara hotfullt – hit hör även drogrelaterade händelser. Vid hotfulla situationer ber vi er att alltid först och främst kontakta polisen och i andra hand jouren.
 
Vid sådana händelser ber vi er att snarast möjligt informera styrelsen om vad som skett. Det går även bra att kontakta vår fastighetsförvaltare som då tar kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Mer information om hur störningar från grannar hanteras finns under fliken Medlemshandbok.