Meny Stäng

Ordning & Trivselregler

Nedan hittar ni vilka ordnings- och trivselregler som gäller för föreningen. Dessa kommer i sin tur ur föreningens stadgar som man genom sin ansökan om medlemskap i föreningen godkänt att respektera och följa. Genom att följa dessa kan vi tillsammans skapa en trivsam och trygg miljö för alla boende!

Respektera dina grannar
För inte oväsen efter kl. 22:00 (vardagar) och 01:00 (helger). Om du ska ha fest – meddela dina grannar – det ökar förståelsen. Det är inte tillåtet att ha återkommande fester och/eller spela musik med hög ljudnivå.

Lägenheterna är lyhörda och ljudnivån bör sänkas redan vid 20.00. Högljudd renovering får alltså inte förekomma efter kl. 20.00. Ta hänsyn till de som bor runt dig, både hög musik, spolning av vatten såsom vid duschning, eventuella disk- och tvättmaskiner, hushållsapparater såsom matberedare och renovering hörs!

Innergården & Balkonger
Även för vistelse på innergården samt på sina balkonger gäller det att man respekterar sina grannar och tänker på ljudnivån, se ovan för mer information. Våra två fastigheter har en förmåga att amplifiera ljud både från innergården men även från balkongerna.

Viktigt – innergården, det vill säga våra gräsmattor får inte användas för sammankomster, det vill säga som “festutrymme”. Då bokas grillplatsen, se nedan för vad som gäller för bokning av denna.

Grillplatsen

Viktigt – Grillplatsen är INTE avsedd för att hålla större fester utan för enklare och lugnare sammankomster med mindre antal deltagare, ca. 10 personer (exklusive barn). Musik tillåts inte. Dessa regler gäller oavsett vad din sammankomst gäller.

Har ni frågor eller funderingar kring bokning/användning av grillplatsen ber vi er att kontakta oss. När ni bokar godkänner ni att ni förstår och följer föreningens regler.

För bokning av grillplatsen gäller följande tider:

  • söndag till torsdag mellan kl. 10.00 till kl. 22.00, ljudnivån sänks vid 20.00.       
  • fredag till lördag mellan kl. 11.00  till kl. 24.00         

Observera att dessa tider gäller för bokning av grillen och vid sammankomster. Vill man bruka grillplatsen för att äta sin frukost i lugn och ro så är det självklart helt okej att göra detta innan ovanstående tider. Bokningslista för grillplatsen finns i “kuddlådan”.

Respektera tiderna och ordningsreglerna, visa hänsyn till era grannar och kom ihåg att städa efter er! För att spara på miljö så ber vi er att lägga glasflaskor samt plastförpackningar i anvisade kärl i miljörummet.

Tänk även på att hålla er till grillplatsen, det vill säga gräsmattorna är inte till för att användas som festutrymmen. Det är okej att spela utomhusspel men dessa ska hålla en lagom ljudnivå och får inte innebära att övriga boende inte kan vistas på gräsmatta/innergård.

Renovering
Vid renoveringar som man vet med sig kommer att höras och störa grannarna ska man sätta upp en informationslapp i de trapphus där man har grannar som kan bli störda. Där informerar man om att det pågår en renovering i lgh. X och att renoveringen kan komma att ta X lång tid. Ange gärna kontaktuppgifter till er själv och/eller hantverkare så att era grannar kan komma i kontakt med er om det är något de undrar över.

Lägg även ett mejl till styrelsen också så vet vi vad som är på gång om någon granne hör av sig.

Vid renovering gäller självklart lite andra tider för oväsen. Vardagar är det ok att renovera mellan kl. 07.00 – 20.00, dock inte sammanhängande tid. Helger bör man avvakta med oväsen till kl. 12.00 och avsluta 18.00. Tänk på att era grannar behöver få möjlighet till vila.

Håll rent
Naturligtvis håller var och en rent efter sig och respekterar tiderna i tvättstuga, på uteplatsen och övriga gemensamma utrymmen. Sopor sorterar man och slänger på avsedd plats, föreningen har ett fint miljörum och matsortering förutom kärlen för restsopor.

Rastning
Rastning av hundar inte är inte tillåtet på innergården. Det innebär att du är välkommen att ha din hund på innergården, mot att den inte stör, dock får den utföra sina behov på annan plats.

 Var rädd om våra trappor
Den fina målningen är ömtålig och tål inte törnar från barnvagnar, cyklar etc.När du ska parkera din cykel ska man hålla sig till cykelställen på gården eller i cykelkällaren.

Bil på gården
Är du i behov av att köra in din bil på gården vid flytt går detta naturligtvis bra. Tänk bara på att all långtidsparkering inne på gården är förbjuden – fastighetsskötare och utryckningsfordon undantaget.

Källare- & vindsutrymmen
Du ansvar för ditt förråd och dess innehåll – förråden skall låsas och hållas i ordning. Använd således inte förråd som inte tillhör din lägenhet. Förvara inte lättantändliga material och kom ihåg att det är förbjudet att lagra skräp i förrådet. Undvik också att förvara värdefulla föremål, då det tyvärr alltid finns en risk för inbrott.

0

Störningar – grannar som stör!

Ibland uppstår det problem med så kallade störningar. Nedan har vi tagit med information kring detta och vad man själv som boende kan göra. Informationen går även att hitta i fliken Medlemshandboken.

Den första frågan de flesta brukar ställa är vad som räknas som en störning?: Rent generellt kan man säga att när man bor i flerfamiljshus får man räkna med att det förekommer visa ljud på en viss ljudnivå. Detta är något man helt enkelt får räkna med när man bor i lägenhet.

Vad kan då vara en störning?: Det kan handla om att det förekommer höga ljud, såsom hög musik eller att det låter som om din granne ständigt renoverar, hotfullt beteende eller olämpligt beteende eller att det förekommer högljudda fester på innergården eller på din grannes balkong.

Handlar det alltid om att det är en störning bara för att man blir störd?: Nej, man får helt enkelt avgöra från fall till fall. Är styrelsen osäkra på om något ska definieras som en störning har vi även jurister till vår hjälp.

Att man är osäker på om det är en störning innebär inte att man inte ska kontakta styrelsen utan det är alltid bättre att informera oss och höra kring eventuella åtgärder.

Att själv säga ifrån: Har ni en granne/-ar som ni tycker stör rekommenderar styrelsen att man själv tar ett samtal med sin granne. Kommunikation grannar emellan brukar faktiskt lösa de flesta störningsproblem.

Kontakta styrelsen: Men om ni upplever att ni inte blir hörsammade och/eller störningarna fortsätter eller är av den grad att det inte går att åtgärda genom ett samtal med sin granne vill vi gärna att ni kontakta oss och informerar om vad som skett. Annars har styrelsen ingen möjlighet att se över eventuella åtgärder!

Om störningsjouren: Det går även att använda jouren som en så kallad störningsjour. Denna når ni via vår förvaltnings kundtjänstnummer. Det går inte att använda störningsjouren anonymt – dock får inte den/dem som stör någon information om vem som ringt jouren.

Använder ni er av störningsjouren kräver vi även att ni lägger ett mejl till info@urbilden.se och informerar om vad som skett. Detta för att styrelsen ska ha möjlighet att fånga upp det som skett.

Viktigt att notera: Det finns en skillnad med det som ses som störningar och det som anses vara hotfullt. Vid hotfulla situationer ber vi er själv avgöra om ni vill använda jouren eller om ni finner det mer lämpligt att kontakta polisen.

Vid sådana händelser ber vi er också att snarast möjligt informera styrelsen om vad som skett. Det går även bra att kontakta vår fastighetsförvaltare som då tar kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Vad gör styrelsen vid störningar: Styrelsen ansvar är att motverka och åtgärda störningar. Beroende på om det anses vara en störning och vilken form av störning som avses finns det olika tillvägagångssätt. Vill ni har mer allmän information kring detta ber vi er att kontakta oss.

s leo.