Meny Stäng

Trapphusrenovering hösten 2022 till våran 2023

Då var det dags för föreningens planerade trapphusrenovering och vi har valt att samarbeta med Schööns Måleri. Arbetet kommer att innebära att vi nu under hösten/vintern 2022 fram till våren 2023 periodvis kommer att ha lite ”rörigt” och även stundtals ha höga ljud i våra trapphus. Men när det är färdigt kommer vi att ha nya fräscha trappuppgångar och även ökat upp vår brandsäkerhet genom nya källare- och vindsdörrar.

Här kommer ni kunna hitta fortlöpande information kring renoveringen och Schööns Måleri kommer även att sätta upp informationslappar i trapphusen för att hålla alla uppdaterade med vad som är på gång.

I stort ingår nedanstående i renoveringen:

  • byte av våra armaturer till LED-belysning och rörelseaktiverade armaturer. [utfört]
  • byte av armaturer ovanför portdörrar till LED-belysning [utfört]
  • byte av armaturer vid ingångarna till cykelkällarna till LED-belysning [utfört]
  • byte armaturer vid Miljörummet – utanpå till LED-belysning [utfört]
  • byte av källare- och vindsdörrar samt nya dörrstängare [utfört]
  • målning av tak, väggar och handledare [utfört på Sofielundsvägen – pågående på Ystadsgatan]
  • byte av trapptavlor till nyare lite större och mer praktiska tavlor [pågående]

Observera att vi inte kommer att röra våra postboxar utan de kommer att få sitta kvar under arbetet. Dock kommer att vi att ta ner de små ”klaffborden” som finns kvar i några av trapporna. Dessa kommer inte att sättas upp igen då de visat sig åstadkomma mer skada än nytta på väggarna.

De gamla armaturerna

De gamla armaturerna är undanplockade och kommer att förvaras här i föreningen om man under framtida renoveringar önskar återställa dem. I detta nu fanns det inte någon möjlighet att använda dem om vi samtidigt vill ha energisnåla alternativ som inte kostar föreningen mer än önskvärt.

Trapptavlorna

Då det är ett större arbete att fylla trapptavlorna, 15 st, med nödvändig information kommer de gamla trapptavlorna finnas kvar till den nya trapptavlan helt är iordningställd.

Belysning

Vi har gått igenom all belysning men som ni kanske förstår är det svårt att upptäcka vissa ”fel” med den rörelsestyrda belysningen i trapphusen. Det kan då handla om att de inte släcks ner som de ska, d.v.s. står tända onödigt längre – men än 3 minuter.

Ni får gärna höra av till er styrelsen om det är så att ni upplever problem med belysningen

Väggskydd - lägenhetsdörrar

Föreningen är i full gång och ska installera väggskydd på väggarna i trapphusen för att på så sätt skydda dem mot lägenhetshandtagen. I normalfall är det medlem/boende som ansvarar för att inte åstadkomma skada på trappväggarna. Men  styrelsen har beslutat att kostnaden för väggskydd är minimal jämfört med de skador som kan uppstå d¨vi har boende som tyvärr inte är aktsamma. 

Om ditt väggskydd försvinner/går i sönder måste du informera styrelsen eller förvaltaren så att ny kan sättas upp.