Meny Stäng

Information: Årsmöte 2021!

Bostadsrättsföreningen Urbildens årsmöte 2021 kommer att hållas torsdagen den 29 april, kl. 18.30 via digital länk. Samtliga medlemmar har fått kallelse till sig via postbox eller digitalt via mejl. Nedan följer en sammanställning av den information som gått ut via kallelsen plus digitala länkar för nedladdning av poströstningsblanketten och mötesklienten Zoom.

Klicka här om du vill komma direkt till poströstningsinformationen och poströstningsblanketten.

Digitalt årsmöte samt möjlighet till poströstning

Årsmötet kommer i år att arrangeras digitalt via tjänsten Zoom. För den som inte har möjlighet att delta erbjuds även poströstning.

Årsredovisning för 2020 hittar du här på på vår hemsida alternativt kan man kontakta oss för att få en tryckt kopia av årsredovisningen i sin postbox.

För att säkerställa att endast medlemmar deltar på årsmötet ber vi dig att anmäla dig till årsmötet senast kl. 12.00 den 29 april. Detta gör du via mejl till info@urbilden.se. Efter anmälan får du en Zoom-länk (möteslänk) av oss. Länken får du någon dag efter anmälan.

I din anmälan är det viktigt att du uppger:

  • Namn (tänk på att det är en röst per lägenhet som gäller)
  • Lägenhetsnummer
  • Adress

Om digital närvaro av ombud eller med biträde eller poströstning

I och med den pandemi som råder tog Sveriges riksdag fram en tillfällig lag, ”Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor”. Styrelsen har därmed, precis som 2020, med stöd av denna lag, beslutat att öppna upp för röstning via post eller mail samt vissa förändringar avseende ombud, se nedan för mer information.

Närvaro på digitala årsmötet genom ombud

Väljer ni att använda er av ombud på stämman gäller detta:

  • Vi tillåter fler, än sambo, make/maka, partner och annan medlem, att närvara som ombud.
  • Röstberättigat ombud (den med fullmakt) får företräda fler medlemmar, det vill säga ha fler en än fullmakt.

Närvarar du via ombud är viktigt att du ser till att meddela styrelsen om detta via en skriftlig, daterad fullmakt som inte är äldre än ett år räknat från tidpunkten för stämman. Senast den 25/4 behöver vi få in fullmakten. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Närvaro på digitalt årsmötet med biträde

Precis som tidigare tillåter vi att medlem, vid behov, deltar med ett biträde.

Poströstning – i stället för deltagande på årsmötet

Den som önskar kan i stället poströsta med vår poströstningsblankett. Gör du detta behöver få in din röst, senast den 28/4 kl. 23.59. Inlämnings sker antingen genom att du lägger den till oss i vår postbox på Sofielundsvägen 48a, brevlådan vid tvättstugorna på Ystadsgatan, skickar brev via postgång eller skannar in och mejlar oss.  

Vår poströstningsblankett hittar du i tvättstugan alternativt på vår hemsida senast en vecka innan årsmötet.

Övrig information

För att årsmötet skall genomföras så smidigt som möjligt kommer det:

  • inte ske någon utlottning av fri månadsavgift och
  • frågestunden “öppet forum” utgår.

Har du några frågor kring ovanstående och/eller årsmötet i övrigt är du välkommen att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.se.

Poströstningsblankett för poströstning 2021

I och med den pandemi som råder har Sveriges riksdagen tagit fram en tillfällig lag, Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Styrelsen har därmed, precis som 2020, med stöd av denna lag, beslutat att öppna upp för förtidsröstning via post eller mail samt vissa förändringar avseende ombud (se ovan).

För er som ej kan delta vid det digitala årsmötet rekommenderar vi att ni lägger er röst, senast samma dag som stämman, via mail eller post, detta innebär att ni antingen lägger det till oss i vår postbox på Sofielundsvägen 48a, brevlådan vid tvättstugorna på Ystadsgatan eller skickar brev via postgång.

För att poströsta behöver ni tillgång till blankett för poströstning. Blanketten för poströstning hittar ni för nedladdning via knappen nedan!

Information om mötesklienten Zoom

För att genomföra det digitala årsmötet kommer vi att använda Zoom (Zoom Client for Meetings).

Det innebär att årsmötet kommer att kräva att du har möjlighet till videokonferens, det vill säga har tillgång till webbkamera och mikrofon. Finns i de flesta mobiltelefoner (smartphones).

Vill du veta mer om Zoom ber vi dig att titta på deras hemsida. Du kan även hitta mycket matnyttig information genom att söka på “zoom”.

Det krävs inte att du har ett konto på Zoom för att kunna delta på vårt årsmöte, dock rekommenderar vi det då du själv kan testa hur Zoom fungerar innan årsmötet.

HÄR hittad du nedladdningscentralen för Zoom. Du kan även själv hitta Zoom appen via Apple Store eller Google Play (Play Butik) i din mobil.