Meny Stäng

FAQ – Ofta ställda frågor

Nedan hittar ni svar på många av de frågor som kan uppkomma vid boende i brf. Urbilden.

Vid adressändring efterfrågar ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer.

Vi får oftast frågan om vi vet vilka det fyrsiffriga lägenhetsnumret är även kallad LM kod (Lantmäteriets kod). Föreningen har sina egna lägenhetsnummer (1-3 siffror) och det hittar du bland annat i ditt överlåtelseavtal.

Däremot finns det även en så kallad LM kod. Detta handlar om att Lantmäteriet, på uppdrag av riksdagen, under 2009/2010 samlade in antal lägenheter/bostäder i Sverige. För att underlätta denna räkning fick varje lägenhet en fyrsiffrig kod.

LM-koden ingår således i ett nationellt register. Numret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Det saknar alltså mening om det inte används tillsammans med en adress.

LM-koden använder du vid dina kontakter med företag och myndigheter, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, och vid adressändring. 

Just Din LM-kod hittar du nere i trapptavla.

För mer information kring vad som gäller vid andrahandsuthyrning och hur man ansöker ber vi er se denna sida.

Här hittar ni vem som ansvar för vad i föreningen. Ni hittar även information om detta i föreningens stadgar.

Behöver ni nya avier ber vi er kontakta vår förvaltare så hjälper dem er.

Blankett för ansökan om autogiro hittar ni på Bredablicks hemsida.

Om medlem behöver stänga av el och/eller vattentillförsel till lägenheten vid reparation görs detta själv. Använder man sig av hantverkare så vet de oftast hur detta går till.

Behöver man hjälp av den tekniska förvaltaren står man själv för denna kostnad. Viktigt är att man informerar sina grannar i trappan minst 5 dagar innan om datum och tid vid planerade avstängningar. Man bör även informera styrelsen med ett mejl om att avstängning ska ske. Avstängning får inte ske flera dagar i följd utan att styrelsen gett sitt godkännande.

Det är viktigt att man förstår föreningens ordnings- och trivselregler även gäller på balkongen, t.ex. måste man dämpa ljudnivån kvällstid då man annars stör sina grannar.

Har ni fest gäller samma tider som i övrigt för uteplatsen och i lägenhet.

  • söndag – torsdag fram till kl. 22:00 samt
  • fredag & lördag fram till kl. 01:00.
Vi ber er respektera dessa tider och era grannar!

Föreningen godkänner att man sätter upp balkongskydd i vit alternativt ljusgrå skala. Vi godkänner även att man sätter upp balkongskydd i så kallad bambu som då är gulaktigt.

Är ni osäkra på vad som gäller ber vi er lägga ett mejl till oss.

Tecknar medlem själv via sin hemförsäkring. Föreningen tecknar alltså inte detta för sina medlemmar.

Innan man gör felanmälan gällande elavbrott kontrollerar man att det inte är ett större avbrott i området. Detta gör man genom att kontakta E.on. Vid elavbrott endast i föreningens fastigheter görs felanmälan till Bredablick.

Vill ni ha månadsavgiften som e-faktura ber vi er kontakta vår förvaltare Bredablick.

Föreningens energideklaration finns här för nerladdning.

Frågor och svar på vanligen ställda frågor om själva föreningen hittar ni här. Rekommenderas även för mäklare.

där föreningen har underhålls- och reparationsansvar gör ni till vår tekniska förvaltare. Ansvarsfördelningen hittar ni i dokumentet ovan “Ansvarsfördelning bostadsrätt”. Det som medlem själv har ansvar att åtgärda beställs själv hos valfri hantverkare.

Felanmälningar där föreningens står som underhålls- och reparationsansvarig görs till vår förvaltare. Se <Ansvarsfördelning bostadsrätten> om ni är osäkra. Om ni fortfarande är osäkra efter detta ber vi er lägga ett mejl till oss med er förfrågan. Föreningen är inte betalningsskyldig för arbeten beställda av annan än av förvaltaren/vaktmästare och styrelse. Är ni osäkra och ändå beställer ni tjänster utan att rådfråga styrelsen kan kostnaden komma att läggas på er.

Ni är välkomna att även felanmäla sådant som ni själv är ansvariga för till Bredablick men detta kan självklart också beställas hos valfri hantverkare då ni själv är kostnadsansvariga för dessa arbeten.

Ni kan självklart även använda er av Bredablick även om det inte gäller en felanmälan, t.ex. om ni vill ha hjälp med installation av ny kran. Tips; tänk på att denna kostnad står ni för själv så be om kostnadsförslag från Bredablick eller annat företag/hantverkare innan ni använder deras tjänster.

Har ni fest eller festligheter gäller nedanstående tider.

  • söndag – torsdag fram till kl. 22:00 samt
  • fredag & lördag fram till kl. 01:00

Ska ni ha en regelrätt fest så tänk på att det kan vara en trevlig gest att informera grannar om att festen och att de gärna får säga ifrån direkt till er om ljudnivån skulle bli för hög. Detta gör ni enklast genom att sätta upp lapp i trapphuset.

Innan ni gör felanmälan gällande elavbrott ber vi er kontrollera så att det inte är ett större avbrott i området. Detta gör man genom att kontakta E.on.

Har ni problem med era element/radiatorer ber vi er först försöka lufta dem. Om detta inte hjälper eller det handlar om att det är något annat som är fel ber vi er kontakta Bredablick för att lägga en felanmälan. Föreningen ansvarar för element/radiatorer och tar därför kostnad för felsökning och åtgärd – om det inte går att påvisa att felet handlar om att ägaren varit oaktsam.

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Länsförsäkringar. Medlem i föreningen tecknar själv hemförsäkring samt bostadsrättstilläggsförsäkring.

Vid andrahandsuthyrning bör man se till så att hyresgästen har hemförsäkring.

Viktigt: för att föreningen skall ersätta enligt nedan behöver ni läsa detta dokument.

Enligt tidigare taget stämmobeslut står föreningen för byte av golvbrunn. Vill man själv utföra byte av golvbrunn kan man ansöka om ersättning från föreningen. Från och med 2019 ligger denna ersättning på 5 000 kr. Ansökan om ersättning skall komma in till oss senast 6 månader efter utfört arbete. 

Föreningen godkänner inte installation av vattenburen handdukstork i toaletten. Detta då det återkommande visat sig att handdukstorkar installerats felaktigt, inte fungerar och därefter har den felaktiga installationen lämnats utan åtgärd.

Föreningen är alltså inte ansvarig för egen installerad handdukstork som inte fungerar utan tar endast ansvar för av föreningen installerat element/radiator.

precis som vid samboskap krävs det inget godkännande från föreningen eftersom man som ägare bor kvar i lägenheten. Däremot vill vi att ni meddelar föreningen om att vem som flyttar in så att vi har en överblick över boende i föreningen. Detta gör ni enklast genom att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.se med er inneboendes förnamn och efternamn samt när det tänkt att er inneboende flyttar in. Föreningen uppdaterar inte trapptavla, porttelefonlistan samt postboxen dock godkänner vi självklart att ni själv sätter upp namn på inneboende på er postbox.

Tänk också på att det är ni som ägare, enligt föreningens stadgar, som är ansvariga för de som vistas i er lägenhet så informera er inneboende om vilka trivsel – och ordningsregler som gäller i föreningen.

Vi får oftast frågan om vi vet vilka det fyrsiffriga lägenhetsnumret är även kallad LM kod (Lantmäteriets kod). Föreningen har sina egna lägenhetsnummer (1-3 siffror) och det hittar du bland annat i ditt överlåtelseavtal.

Däremot finns det även en så kallad LM-kod. Detta handlar om att Lantmäteriet, på uppdrag av riksdagen, under 2009/2010 samlade in antal lägenheter/bostäder i Sverige. För att underlätta denna räkning fick varje lägenhet en fyrsiffrig kod.

LM-koden ingår således i ett nationellt register. Numret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Det saknar alltså mening om det inte används tillsammans med en adress.

LM-koden använder du vid dina kontakter med företag och myndigheter, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, och vid adressändring. 

Just Din LM-kod hittar du nere i trapptavla.

Medlemsansökan/ansökan om utträde handhas av vår förvaltare, Bredablick Förvaltning. Ansökan skickas till:

brf Urbilden
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

innan ni kontaktar föreningen ber vi er se här för mer information.

Föreningen tar ut en pantavgift på 1,0 % av prisbasbeloppet (pbb). Beloppet läggs på er hyresavi.

Tältet är tyvärr inte i det bästa av skick och ni erbjuds därför att låna tältet utan kostnad. Tältet får endast lånas av medlem i föreningen och får endast användas inne på föreningens innergård vid miljöstationen. Ström finns innanför fönstret i miljöstationen. Samma tider som vid användande av uteplatsen gäller när man använder tältet.

Lägg ett mejl till styrelsen i god tid om det är så att ni vill låna tältet.

precis som när man har en inneboende så krävs det inget godkännande från föreningen eftersom man som ägare själv bor kvar i lägenheten. Däremot vill vi att ni meddelar föreningen om att vem som flyttar in så att vi har en överblick över boende i föreningen. Detta gör ni enklast genom att lägga ett mejl till oss på info@urbilden.semed er sambos förnamn och efternamn samt när det tänkt att er sambo flyttar in. Då kan vi även uppdatera namnskyltar i trapptavlan, porttelefon samt på lägenhetsdörr.

Tänk också på att det är ni som ägare, enligt föreningens stadgar, som är ansvariga för de som vistas i er lägenhet så informerar er sambo om vilka trivsel- och ordningsregler som gäller i föreningen.

Slå på/av innehåll

Föreningen utför inte längre tillsyn av lägenhet vid försäljning utan istället utförs så kallad statuskontroll.

Innan försäljning skall vår förvaltare kontaktas för statuskontroll av lägenheten. Bokning av tid för detta görs självklart i god tid innan överlåtelsedatum.

Varje fastighet har tillgång till 2 stycken tvättstugor vardera. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. I en av tvättstugorna finns även mangel.

Utanför respektive tvättstuga finns bokningstavla och bokningen endast gäller för en tvättstuga. Tvättstugorna städas 1 gång i veckan men eftersom detta är ett gemensamt utrymme är det väldigt viktigt att ni också städar efter er.

Våra utemöbler som finns vid uteplatsen brukar komma ut i maj månad beroende på väderlek. Ni hittar bokningslistan för uteplatsen under locket för ”kuddlådan”, den gröna lådan med sittdynor.

Nedanstående tider gäller för uteplatsen

  • söndag – torsdag fram till kl. 22:00 samt
  • fredag & lördag fram till kl. 01:00.
Vi ber er respektera dessa tider och era grannar!

En gång om året, oftast i mars månad håller brf. Urbilden årets viktigaste möte, d.v.s. sitt årsmöte. Kallelse kommer enligt våra stadgar ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan ett årsmöte.

Vill du som medlem ta del årsmötesprotokollet är det bara att lägga ett mejl till föreningen på info@urbilden.se

Föreningens årsredovisningar hittar ni här för nedladdning.

Det är vår förvaltare, Bredablick Förvaltning, som ansvarar för handläggning av lägenhets överlåtelser inom föreningen. Överlåtelsen med ansökan om medlemskap/utträde ur föreningen skickas till förvaltaren. Adressen är:

brf Urbilden
c/o Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö

Föreningen tar enligt stadgar ut en överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet (pbb).  Beloppet delas mellan säljare och köpare.