Meny Stäng

Årsmöte 2023 för brf. Urbilden

Samtliga medlemmar har fått kallelse till sig via postbox och de som meddelat att de inte befinner sig i sin lägenhet, t.ex. de som hyr i andrahand har även fått den via e-post.

Datum: måndagen den 17 april
Tid: kl. 19.00
Var: S:t Matteus församlingshem, Lantmannagatan 8.

Har ni blivit av med er kallelse och dagordning kan ni även hitta den HÄR. Årsredovisningen för 2022 hitta ni HÄR. Dagordning samt årsredovisning delas även ut på årsmötet.

Vid årsskiftet 2022/2023 upphörde lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att det i år inte finns några möjligheter att poströsta. Men i vanlig ordning kan man delta via ombud, läs mer nedan vad som gäller avseende detta.

Det är våra stadgar som bestämmer hur vårt årsmöte ska hållas och för att förenkla har vi nedan angett de viktigaste punkterna man ska tänka på inför ett årsmöte.

Vem är röstberättigad?

För att vara röstberättigad till ett årsmöte behöver man vara medlem eller vara ett ombud för en medlem. Varje medlem en röst. Är det två eller fler ägare till en lägenhet innehav man endast en röst – d.v.s. en röst per lägenhet.
 
Tänk på att röstberättigad är endast den medlem som har fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, det vill säga t.ex. att man måste betalat sin månadsavgift (eller fått beviljat anstånd) och det får inte heller finnas andra ärenden av vikt  där medlem inte skött sina skyldigheter enligt våra stadgar.
 

Delta via ombud – vad gäller

Som medlem har man rätt att låta sig representeras av sin make, registrerad partner, sin sambo, annan medlem eller ställföreträdare för  annan medlem som ombud. Det sistnämnda innebär att ett ombud kan vara få fullmakt även från annan medlem att representera även dem.

Tänk på att ombudet måste ha en fullmakt från medlem. En fullmakt är en undertecknad handling som ger en person, fysisk eller juridisk, rätt att göra något för någon annans räkning.

Fullmakten ska innehålla lägenhetsnummer (1-3 siffror/ej fyrasiffrig), adress, namn samt personnummer samt namn och personnummer på den som innehar fullmakten. För mer information om lägenhetsnummer se i Medlemshandboken under lägenhetsnummer.

Man måste ange vad fullmakten avser, i detta fall rör fullmakten ett årsmöte. Exempel på text ”Fullmakt för årsmöte 2023 för <För- och efternamn och personnummer> att vid årsmötet för bostadsrättsföreningen Urbilden den <datum> föra min/vår talan och utöva vår/min rösträtt”.  Sist men inte minst behöver fullmakten signeras med namnförtydligande. 

Delta med stöd av biträde

Om man som medlem har behov av stöd och hjälp har man rätt att delta på ett årsmöte med ett stöd av biträde. Man kan högst av med sig ett biträde.

Biträdet ska inte ha någon fullmakt eftersom denne inte utövar någon rösträtt. Däremot har ett biträde har yttranderätt då den talar för medlems räkning.

Närvarorätt – inte samma som rösträtt

Frågan om närvarorätt finns som alltid med som en särskild punkt i dagordningen. Ordförande eller annan som öppnar stämman ska fråga eller informera om att det finns andra personer än medlemmar, ombud, biträden eller andra funktioner närvarande vid stämman. Om så är fallet ska stämman besluta om de har rätt att närvara eller inte.

På våra årsmötet har vi oftast en extern mötesordförande vilket innebär att stämman då röstar om denna har rätt att närvara eller inte. Röstar stämman för att denna inte har rätt att närvara ajourneras stämman, i detta fallet innebär det att vi gör ett kort uppehåll i stämman så att alla har möjlighet att tänka igenom frågan i lugn och ro och därefter hålls en s.k. föredragning – där vi tydligare förklarar för- och nackdelar med att även tillåta en extern mötesordförande. Därefter går man vidare till nytt beslut och